Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Aktuálně >> Aktuálně z lokalit >> 2014

Czech Paleontological Society - PALEO 2014:04

 

Aktuálně z lokalit:

Zahájení projektu Krásné Pole - Poruba

Martin Pavela *

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Namurian, Czech republic, Moravo-Silesian Culm, Hradec-Kyjovice Formation

 

 

Před blížícím se ukončení projektu Lhota - Hrabyně - Velká Polom, se výzkum přesouvá do okolí obcí (městských částí) Krásné Pole, Vřesina a Poruba. Projekt Lhota - Hrabyně - Velká Polom byl velmi úspěšný. Během tří let byly pravidelně a detailně zkoumány výchozy kulmských hornin, které vznikly při výstavbě nové části silnice I/11, v úseku od Mokrých Lazců až po východní hranici okresu Opava. Bylo definováno a řádně prozkoumáno devět nových paleontologických lokalit. Jedna z nich - Lhota - Na Žlabech - patří mezi nejbohatší v celém jesenickém kulmu. Materiál z této lokality, uložený v PPC (Pavela-PaleoCollection), čítá již desítky tisíc fosílií, mnoha desítek taxonů. Výzkumy jsou o to cennější, že výchozy byly jen krátkodobého charakteru a většina z nich, byla dokonce zcela zničena, nebo na minimálně několik desítek let zakonzervována. Jiné instituce (VŠB, ČGS, SZM a další) plně nebo z větší části financované z veřejných zdrojů, opět zaspaly a žádné větší průzkumy při výstavbě neprováděly.

V projektu Krásné Pole - Poruba se budeme věnovat paleontologických výzkumům výstavby téže silnice (I/11) jako projekt Lhota - Hrabyně - Velká Polom, ale dále na východ, tedy v úseku východní hranice okresu Opava - prodloužená Rudná. Očekáváme výchozy nejmladších kulmských hornin, tedy na hranici visé / namur a spodno namurského stáří a řadu mladších pokryvných útvarů.

    

Videogalerie:

 

 

  

Text © Martin Pavela 13.4.2014

Video © Martin Pavela 12.4.2014

Citace: Pavela M. (2013): Aktuálně z lokalit: Zahájení projektu Krásné Pole - Poruba. - PALEO 2014:04 [http://www.paleontology.cz/clanky/aktualne-z-lokalit--zahajeni-projektu-krasne-pole---poruba.html]