Jdi na obsah Jdi na menu

 

Paleontological localities

Paleontologické lokality

Jeseník Culm

Jesenický kulm

Czech Paleontological Society PALEO 2016:07

 


Paleontological localities:

Bohučovice - Lučník sever

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Bohučovice - Lučník sever

 

 

dsc_2384.jpg

 

 

Localities name

Název lokality

Bohučovice - Lučník sever

Localities another name

Jiné názvy lokality

nejsou

Identifying number of locality

Evidenční číslo lokality

091A

Abbreviations for individual places

Zkratky pro jednotlivá místa

Bearing registre from CGS

Evidence ložisek ČGS

není v registru

 

Region / District

Kraj / Okres

Moravskoslezský / Opava

Cadastral area

Katastrální území

Bohučovice (606332)

Parcel

Parcelní číslo

669/1, 782/1, 782/2

GPS

GPS souřadnice

 

Stratigraphy                                                                                                                                           Stratigrafie

Paleozoicum

Carboniferous

Mississippian

Viséan

Brigantian

global goniatite zone cu III ß

regional gon.subzone Neoglyphioceras spirale

Paleozoikum

Karbon

Mississip

Visé

Brigant

globální goniatitová zóna cu III ß

regionální gon.subzóna Neoglyphioceras spirale

 

Regional stratigraphy                                                                                                              Regionální zařazení

Bohemian Massif

Moravosilesicum

Jeseník Culm

Hradec-Kyjovice Formation

Hradec Beds

Jakubčovice Horizon

Český masív

Moravosilezikum

Jesenický kulm

Hradecko-kyjovické souvrství

Hradecké vrstvy

Jakubčovický obzor

 

Description of the locality

Popis lokality

Defilé v jižní části nejvyšší etáže činného kamenolomu JV od obce Bohučovice.

 

Restriction on entry

Omezení vstupu

Činný kamenolom. Vstup jen na povolení majitele a provozovatele - Kamenolomy ČR s.r.o. (člen koncernu Strabag).

 

Lithology

Litologie

Droby, prachovce, prachovité břidlice, jílovité břidlice. Fosiliferní polohy jsou tvořeny šedou jílovitou břidlicí.

 

Notes

Poznámky

Jedná se o novou paleontologickou lokalitu popsanou poprvé zde.

Jedna z nejbohatších lokalit jesenického kulmu.

Nejbohatší lokalita goniatitové subzóny Neoglyphioceras spirale v ČR.

 

The most important places on the locality                                                                 Nejdůležitá místa na lokalitě

BČ-1

dsc_2384.jpg

-

 

 

Basic information about fossils

Základní informace o fosíliích

Na lokalitě bylo nalezeno již více než 1000 určitelných fosílií. Všechny jsou uloženy v PPC (Pavela-PaleoCollection). Seznam druhů je postupně doplňován.

 

Biostratigraphy

Biostratigrafie

Na lokalitě je hojný jediný vůdčí druh goniatitů - Neoglyphioceras spirale (PHILLIPS 1841). Bylo nalazeno více než 100 celých schránek a velké množství částí jednotlivých závitů. Zařazení do stejnojmenné regionální goniatitové subzóny je tedy jednoznačné.

 

Taxa in numbers

Taxony v číslech

---

 

Exceptional findings in PPC from locality                                                                       Vyjímečné nálezy v PPC

8.jpg  dsc_7608.jpg  dsc_5814.jpg  dsc_5830.jpg  dsc_7631.jpg  dsc_7617.jpg   

 

Taxa                                                                                                                                                                  Taxony

Crinoidea

new.jpg  first.jpg

8.jpg

Ammonoidea

new.jpg

dsc_2467.jpg

Ammonoidea

new.jpg

dsc_2396.jpg

Nautiloidea

new.jpg  first.jpg  

Nautiloidea

new.jpg  

Coleoidea

new.jpg

dsc_7608.jpg

Bivalvia

new.jpg

dsc_2426.jpg

Bivalvia

new.jpg  first.jpg

dsc_2401.jpg

Bivalvia

new.jpg

dsc_5830.jpg

Bivalvia

new.jpg

dsc_2450.jpg

Bivalvia

new.jpg

dsc_7617.jpg

Bivalvia

new.jpg

dsc_2421.jpg

Bivalvia

new.jpg

dsc_7631.jpg

Brachiopoda

new.jpg  

Brachiopoda

new.jpg  

Ichnofossils

new.jpg  

Ichnofossils

new.jpg  

Ichnofossils

new.jpg  

 

Icons

Vysvětlivky ikon

   book.jpg staré nálezy, publikované do roku 2012

   ok.jpg staré nálezy potvrzené novými sběry

   new.jpg nové nálezy - první publikování taxonu z lokality

   first.jpg prozatím nezpracované nálezy - taxonomie bude zpřesněna

 

 

Photogallery                                                                                                                                           Fotogalerie

14.2.2016

dsc_2384.jpg

dsc_2391.jpg

 

Videogallery                                                                                                                                          Videogalerie

 

 

 

Literature

Literatura

-

-

-

 

Quote this article

Citace tohoto příspěvku

Pavela M. (2016): Paleontological localities: Bohučovice - Lučník sever.

 

Date of publishing

Datum publikování

15.2.2016

Changes in the content

Změny obsahu

---

 

Acknowledgment

Poděkování

Zástupcům společnosti Kamenolomy ČR s.r.o. za vstřícný přístup k našim výzkumům a opakované udělení povolení ke vstupu. Zvláštní poděkování patří vedení lomu, pánům Korduliakovi a Honovi.