Jdi na obsah Jdi na menu

 

Paleontological localities

Paleontologické lokality

Jeseník Culm

Jesenický kulm

Czech Paleontological Society PALEO 2015:106

 


Paleontological localities:

Dívčí Hrad - Černý vrch východ

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Moravice Formation, Sádek Horizon, Dívčí Hrad - Černý vrch východ

 

 

dsc_0326.jpg

 

 

Localities name

Název lokality

Dívčí Hrad - Černý vrch východ

Localities another name

Jiné názvy lokality

Dívčí Hrad B

Identifying number of locality

Evidenční číslo lokality

031-B

Abbreviations for individual places

Zkratky pro jednotlivá místa

DI

Bearing registre from CGS

Evidence ložisek ČGS

---

 

Region / District

Kraj / Okres

Moravskoslezský / Bruntál

Cadastral area

Katastrální území

Dívčí Hrad - 626147

Parcel

Parcelní číslo

Neveřejná informace

GPS

GPS souřadnice

Neveřejná informace

 

Stratigraphy                                                                                                                                           Stratigrafie

Paleozoicum

Carboniferous

Mississippian

Viséan

Asbian

global goniatite zone cu III α 3-4

regional gon.subzone Goniatites crenistria and G.fimbriatus

Paleozoikum

Karbon

Mississip

Visé

Asb

globální goniatitová zóna cu III α 3-4

regionální gon.subzóna Goniatites crenistria a G.fimbriatus

 

Regional stratigraphy                                                                                                              Regionální zařazení

Bohemian Massif

Moravosilesicum

Jeseník Culm

Moravice Formation

Cvilín Beds

Sádek Horizon

Český masív

Moravosilezikum

Jesenický kulm

Moravické souvrství

Cvilínské vrstvy

Sádecký obzor

 

Description of the locality

Popis lokality

Uměle vytvořená sonda o rozměrech zhruba 3 x 3 m a s hloubkou přes 1 m a několik drobných pokusných výkopů v okolí.

 

Restriction on entry

Omezení vstupu

Lokalita je nepřístupná, po ukončení výzkumů byla sonda zasypána.

 

Lithology

Litologie

Slabě zbřidličnatělé jílovité a prachovité břidlice s pelosideritovými konkrecemi a závalky uhelného vápence. Nejbohatší fosiliferní polohy jsou tvořeny šedo-hnědým, hruběji zrnitými, nedokonale štěpnými břidlicemi ve kterých je většina fosílií zachována jako vnější otisk a vnitřní jádro, tedy bez dochovalé vápnitosti skeletů. Vápence se vyskytují spíše ojediněle ve formě drobnějších, opracovaných závalků s chudou a špatně zachovalou faunou. Komplex je poměrně výrazně postižen kliváží.

Ačkoliv má většina fauny výrazně mělkovodní charakter, je vzhledem k odvápnění skeletů a podřízeného zastoupení vápenců pravděpodobné, že sedimentace probíhala ve výrazně větších hloubkách.

 

Notes

Poznámky

Jedná se o novou paleontologickou lokalitu popsanou poprvé zde.

Patří mezi nejdůležitější paleontologické lokality v Moravosileziku.

Na lokalitě bylo vytěženo několik tun, často silně fosiliferní horniny. Bylo identifikováno celkem 27 poloh ze kterých byl materiál přemisťován do několika stovek, pečlivě označených boxů a odvezen do skladu CZPS. Podle plánu, bude jen vyhledávání a preparace fosílií v tomto materiálu probíhat minimálně do roku 2020. Evidence a klasifikace ještě mnohem déle.

 

The most important places on the locality                                                                 Nejdůležitá místa na lokalitě

DI-3

dsc_0326.jpg

Hlavní sonda o rozměrech zhruba 3 x 3 m.

 

 

Basic information about fossils

Základní informace o fosíliích

 

 

Taxa in numbers

Taxony v číslech

---

 

Exceptional findings in PPC from locality                                                                       Vyjímečné nálezy v PPC

 

 

Taxa                                                                                                                                                                  Taxony

       

 

Icons

Vysvětlivky ikon

   book.jpg staré nálezy, publikované do roku 2012

   ok.jpg staré nálezy potvrzené novými sběry

   new.jpg nové nálezy - první publikování taxonu z lokality

   first.jpg prozatím nezpracované nálezy - taxonomie bude zpřesněna

 

 

Photogallery                                                                                                                                           Fotogalerie

 

 

 

Literature

Literatura

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). 

Pavela M., Zágoršek K. (2014): Mechovky sádeckého obzoru (Mississippian, ČR).

Pavela M. (2014): Nový ostnokožec ze sádeckého obzoru (Mississippian, ČR).

 

Quote this article

Citace tohoto příspěvku

Pavela M. (2015): Paleontological localities: Dívčí Hrad - Černý vrch východ.

 

Date of publishing

Datum publikování

9.12.2015

Changes in the content

Změny obsahu

---

 

Acknowledgment

Poděkování

Majiteli a nájemci pozemku, za kladný přístup k našim paleontologickým výzkumům.