Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Fosilní druhy >> Karbon >> Coleoidea

Czech Paleontological Society - PALEO 2013:21

 

Fosilní druhy:

Culmoteuthis moravicus PAVELA gen. et sp.nov.

Martin Pavela

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Coleoidea, Belemnoidea, Culmoteuthis, Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravo-Silesian Culm, Moravice Formation

 

 

Class Cephalopoda CUVIER, 1795

Subclass Coleoidea BATHER, 1888

Cohors Belemnoidea GRAY, 1849

Superorder Belemnoida GRAY, 1849

Order incertae sedis

Genus Culmoteuthis gen.nov.

Species Culmoteuthis moravicus sp.nov.

  

 

 

Fig.1dsc_0868.jpg

HOLOTYP

Tlakově deformované rostrum

Lhotka - Břidlicový důl, LH-2/0

l 39,76 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection)

sign. 1716 / 040-A-218

Foto © Martin Pavela 

  

lines3.jpg

 

Fig. 2dsc_1199.jpg

PARATYP 1

Neúplné, tlakově deformované rostrum

Čermná - Čermenský mlýn, ČA-2/0

l 18,5 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection)

sign. 4371 / 036-A-36

Foto © Martin Pavela

 

  

 

lines3.jpg

 

Fig. 3pozitiv-1.jpg

PARATYP 2

Neúplné, tlakově deformované rostrum

Čermná - Čermenský mlýn, ČA-8/2

l 13,67 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection)

sign. 11073 / 036-A-735

Foto © Martin Pavela

 

lines3.jpg

 

Holotyp: Tlakově deformované rostrum dlouhé 39,76 mm uložené v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou 1716 / 040-A-218.

Stratum locusque typicus: Lokalita Lhotka - Břidlicový důl. Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé - oddíl B / goniatitová zóna gracilis. Zhruba 328 mil.let. Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / jesenický kulm / moravické souvrství / brumovické vrstvy / lhotecký obzor (Pavela 2010).

Derivatio nominis: Culmoteuthis - podle kulmu, jílovitopísčité facie spodního karbonu. Moravicus - podle území Moravy, jedné ze tří historických zemí České republiky.

Paratypy: 1 - Neúplné, tllakově deformované rostrum dlouhé 18,5 mm uložené v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou 4371 / 036-A-36. 2 - Neúplné, tllakově deformované rostrum dlouhé 13,67 mm uložené v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou 11073 / 036-A-735.

Popis: Protáhlé, rovné, k vrcholu se pravidelně, mírně zužující rostrum s dobře dochovalým fragmokomem. Je dlouhé 39,76 mm. Fragmokom je dlouhý 7,5 mm a zasahuje tak do zhruba 18 % rostra. Středem rostra probíhá výrazná podélná rýha. Vrchol je mírně zaoblený.

 

holotyp-rekonstrukce-4.jpg

Fig.4: Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov. Rekonstrukce rostra.

 

Vnější skulptura je kvůli silné deformaci a rozdrcení, dochovalá jen v útžcích. Je tvořena velmi jemnými podélními nitkami. Zhruba uprostřed rostra je jejich hustota 4 na 1mm. Skulptura je dobře vidět na otisku rostra, které vzniklo před částečným posunutím do jiné pozice a rychlým překrytím sedimentem. Tento otisk byl dříve popsán jako "struktura vypadající jako proostrakum" (Košťák et.al 2002). Tvar, velikost a skulptura je ale totožná s rostrem. Na fragmokomu není skulptura viditelná.

 

detail-2.jpg

Fig.5: Holotyp Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov. s dobře viditelným otiskem rostra v sedimentu, následně posunutého do jiné polohy. V Košťák et al. 2002 popsán jako "pro-ostracum-like structure". Foto © Martin Pavela

 

Vztahy: Rod Culmoteuthis je velmi odlišný od jiných karbonských rodů dvoužábrých (Coleoidea). Rostrum je dlouhé, zužuje se pozvolna a má jen mírně zaoblený vrchol. U rodů Hematites FLOWER & GORDON, 1959 a Paleoconus FLOWER & GORDON, 1959 je rostrum výrazně kratší, má válcotivý tvar, výrazněji se zužuje až v poslední třetině a má tupý, zaoblený vrchol. Rod Bactrimimus FLOWER & GORDON, 1959 má rostrum ještě kratší a zaoblenější než dva předešlé rody. U všech tří je fragmokom delší, zasahuje do větší části rostra. Další karbonské rody jsou ještě více odlišné.

  

nepojmenovany-2a.jpg

Fig.6: Někteří zástupci nadřádu Belemnoida z karbonu USA. a - Hematites barbarae FLOWER & GORDON, 1959, b - Paleoconus bakeri FLOWER & GORDON, 1959. Rekontruoval M.Pavela podle fosílií vyobrazených ve FLOWER et GORDON 1959.

 

Rostrum Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov. má tvar podobný rostru devonského rodu Boletzkya (BANDEL et.al.1983), u kterého však nebyl zjištěn přítomnost fragmokomu.

 

boletzkya-longa.jpg

Fig.7: Boletzkya longa BANDEL et.al.,1983. Devon, Hunsrücké břidlice, Německo. BANDEL et.al.1983.

 

Výskyt a rozšíření: Moravické souvrství moravskoslezského paleozoika, sv. Visé B. Nejníže v goniatitové zóně fimbriatus (lokalita Čermná-Čermenský mlýn) a nejvýše v goniatitové zóně gracilis (lokalita Lhotka-Břidlicový důl).

Poznámky: Holotyp byl publikován v roce 2002 (Košťák et.al), jako problematický a prozatím neurčený nález. Dále byl připomenut v roce 2003 (Doguzhaeva et.al), opět jako nepojmenovaný Coleoid (s otazníkem) z karbonu České republiky.

Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov. je nejstarším, dosud popsaným zástupcem nadřádu Belemnoida GRAY, 1849. Problematický řád Boletzkyida s druhy Boletzkya longa BANDEL et.al.1983, Boletzkya hunsrueckensis BANDEL et.al.1983, Naefiteuthis breviphragmoconus BANDEL et.al.1983 a Protoaulacoceras longirostris BANDEL et.al.1983, z devonských břidlic od Hunrücku v Německu, je dnes nejčastěji uváděn jako Coleoidea incertae sedis a mnohými je zpochybňováno i toto zařazení. Karbonské nálezy z Uralu a USA jsou mladší než Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov..

 

lines3.jpg

 

detail-1.jpg

Fig.8: Holotyp druhu Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov.. Foto © Martin Pavela

 

pozitiv-2.jpg

Fig.9: Paratyp č.2 druhu Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov. - pozitiv. Foto © Martin Pavela

 

negativ.jpg

Fig.10: Paratyp č.2 druhu Culmoteuthis moravicus gen.et sp.nov. - negativ. Foto © Martin Pavela

 

lines3.jpg

 

Literatura:

Bandel, K., Reitner, J., Stürmer, W. (1983): Coleoids from the Lower Devonian black slate (“Hunsrück-Schiefer”) of the Hunsrück (West Germany). – N. Jb. Geol. Paläont. Abh. (165): 397–417.

Doguzhaeva, L.A., Mapes, R.H., Mutvei, H. (2003): The shell and ink sac morphology and ultrastructure of the late pennsylvanian cephalopod Donovaniconus and its phylogenetic significance. - Berliner Paläobiol. Abh. (03): 061-078.

Flower, R.H., Gordon, M. (1959): More Mississippian belemnites. – J. Paleontol. (33): 809–842.

Košťák M., Pavela M., Marek J., Neumann P. (2002): An early carboniferous ?Coleoid (Cephalopoda, Dibranchiata) fossil from the Kulm of Northern Moravia (Czech republic). - Berliner Paläobiol. Abh. (03): 058-060.

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

Pavela M. (2013): Paleontoloogické lokality: Lhotka - Důl. - PALEO 2013:02  [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality-/lhotka---bridlicovy-dul.html/]

 

lines3.jpg

 

Text © Martin Pavela 12.12.2013

Citace: Pavela M. (2013): Fosilní druhy: Culmoteuthis moravicus PAVELA sp.nov.. - PALEO 2013:21 [http://www.paleontology.cz/clanky/fosilni-druhy--culmoteuthis-moravicus.html]

 

lines3.jpg