Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Fosilní druhy  >  Karbon  >  Plantae

Czech Paleontological Society - PALEO 2014:24

 

Fosilní druhy:

Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov.

Martin Pavela

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Phaeophyceae, Laminariaceae, Opatovicia, Opatovicia silesiaca, Carboniferous, Mississippian, Viséan, Brigantian, Czech republic, Jeseník Culm, Hradec-Kyjovice Formation

 

Class: Phaeophyceae DE BARRY 1881

Order: Laminariales MIGULA 1908

Family: Laminariaceae BORY 1827

costaria4.jpg

Fig.1: Costaria costata (TURNER) - recentní zástupce čeledi Laminariaceae BORY 1827 (foto z www.ne.jp)

 

Genus: Opatovicia LANG 1982

Genotyp: Opatovicia chlupaci LANG 1982 -  Holotyp s evidenčním číslem VL 13047/2 je uložen ve Vlastivědném muzeum v Olomouci. Lang 1982 tab. V, fig. 2.

 

nepojmenovany-1.jpg

Fig.2: Opatovicia chlupaci LANG 1982 - rekonstrukce celé rostliny (1, 2) a fyloidu (3). Lang 1982.

 

 

Species: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov.

 

HOLOTYP dsc_6065.jpg

Kompletní izolovaný fyloid

[Fig. 3, 6-10]

Budišovice - Wondruškův lom, BU-5/1

Délka 95 mm, největší šířka 70 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. B83

 

 

 

  

 

 

PARATYP 1 dsc_5973.jpg

Kompletní izolovaný fyloid

[Fig. 4, 11]

Budišovice - Wondruškův lom, BU-5/1

Délka 51,75 mm, největší šířka 37 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. 1011

 

 

 

 

 

 

PARATYP 2 dsc_6098.jpg

Lupenitý základ fyloidu

[Fig.5]

Kyjovice - Bártův mlýn, KY-2/0

Délka: 21 mm, největší šířka: 19,3 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection), signatura 3565

 

  

 

 

 

 

 

Holotyp:  Fyloid dlouhý 95 mm, uložený v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou B83. Jeden z největších exemplářů nalezených do data publikace v jesenickém kulmu.

Stratum locusque typicus: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / brigantian / goniatitová zóna poststriatum. Zhruba 328 mil.let. Český masiv / Moravosilezikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / kyjovické vrstvy / budišovický obzor (Pavela 2010).

Derivatio nominis: Silesiaca - podle území Slezska, jedné ze tří historických zemí Česka.

Popis: Fyloid vejcovitého až jazykovitého tvaru s výraznou špičkou a zůžením u báze. Skulptura je pravidelná, mřížovitá. Lze rozlišit podélné žilky tří řádů a příčné žilky jednoho řádu.

Paratypy: 1 - Fyloid uložený v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou 1011. 2 - Lupenitý základ fyloidu uložený v PPC pod signaturou 3565.

Vztahy: Od druhu Opatovicia chlupaci LANG 1982 se liší tvarem a velikostí fyloidů. O. chlupaci LANG 1982 má fyloidy velmi protáhlé, O. silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. má fyloidy krátké, vejčitého až jazykovitého tvaru. Druh O. chlupaci LANG 1982 je popsán z drahanského kulmu, z lokalit odpovídajích goniatitovým zónám falcatus a elegans, O. silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. byla nalezena jen v mladších goniatitových zónách poststriatum až novalis v jesenickém kulmu.

Jiné druhy rodu Opatovicia LANG 1982 prozatím nebyly popsány.

Výskyt a rozšíření: Určitelné zbytky byly zatím nalezeny jen na lokalitách Budišovice - Wondruškův lom a Kyjovice Bártův mlýn. Fragmenty fyloidů a  kauloidů určené jen jako Opatovicia sp.ind. byly nalezeny na mnoha jiných lokalitách v kyjovických vrstvách (např. Bobrovníky - Kraví důl, Jilešovice - Na Dubí atd.).

Poznámky: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. je prvním druhem hnědé řasy (Phaeophyceae DE BARRY 1881) popsaným z jesenického kulmu.

 

 

Citovaná literatura:

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

Lang V. (1982): Opatovicia chlupaci n. g., n. sp. (Phaeophyta - Laminariales) aus der Myslejovice-Schichtenfolge des Unterkarbons Mährens, ČSSR. Sborník věděckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě, řada hornicko-geologická, XXVIII/1.

 

 

© Martin Pavela 31.12.2014

Citace: Pavela M. (2014): Fosilní druhy: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov.. - PALEO 2014:24

[http://www.paleontology.cz/clanky/fosilni-druhy--opatovicia-silesiaca.html]

 

 

dsc_6065.jpg

Fig.6: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. - Holotyp

 

dsc_6067.jpg

Fig.7: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. - Holotyp

 

dsc_6078.jpg

Fig.8: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. - Holotyp

 

dsc_6083.jpg

Fig.9: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. - Holotyp

 

dsc_6064.jpg

Fig.10: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. - Holotyp, detail

 

dsc_5973.jpg

Fig.11: Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 sp.nov. - Paratyp 1