Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Fosilní druhy >> Karbon >> Bivalvia

Online sborník PALEO 2013:20

 

Fosilní druhy:

Posidonia moravica pararadiata PAVELA subsp.nov.

Martin Pavela *

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Bivalvia, Pectinacea, Posidonia, Posidonia moravica, Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravo-Silesian Culm, Hradec-Kyjovice Formation

 

 

Class Bivalvia LINNÉ, 1758

Subclass Pteridomorphia BEURLEN, 1944

Order Pterioda NEWELL, 1965

Suborder Pteriina NEWELL, 1965

Superfamily Pectinacea RAFINESQUE, 1815

Family Posidoniidae FRECH, 1909

Genus Posidonia BRONN, 1828

Species Posidonia moravica PAVELA, 2013

Subspecies Posidonia moravica pararadiata subsp.nov.

  

 

 

HOLOTYP 048-a-0719--4526.jpg

Negativ pravé misky

Mokré Lazce - Lipovice, ML-2/2

Délka fosílie 11 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection)

sign. 4526 / 048-A-719

Foto © Martin Pavela

 

 

 

 

  

lines3.jpg

 

Holotyp: Negativ pravé misky, dlouhé 11 mm, uložený v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou 4526 / 048-A-719.

Stratum locusque typicus: Lokalita Mokré Lazce - Lipovice: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé / goniatitová zóna poststriatum. Zhruba 328 mil.let. Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / hradecké vrstvy / lazecký obzor (Pavela 2010).

Derivatio nominis: para-radiata - podle podobnosti skulptury s druhem Posidonia radiata (HIND).

Paratypy: Nebyly stanoveny . Poddruh popsán na základě jediného exempláře (holotypu).

Popis: Miska má téměř obdélníkovitý obrys. Největší šířky dosahuje u břišního okraje a k vrcholu se zužuje jen mírně. Skulptura je tvořena nepravidelnými přírustkovými vráskami a výraznými, nitkovitými radiálními žebírky. Těch je na misce 15 a v místě největšího klenutí jsou nevýrazná.

Vztahy: Ze všech poddruhů druhu P. moravica PAVELA má P. m. pararadiata subsp.nov. zdaleka nejvýraznější radiální skulpturu.

U druhu P. radiata (HIND) je radiální skupltura tvořená širokými a plochými žebry. U P. m. pararadiata subsp.nov. jsou žebírka výrazně užší a miska má charakteristický tvar druhu P. moravica PAVELA s delším hřbetním okrajem.

Výskyt a rozšíření: Zatím znám jen z typové lokality.

 

lines3.jpg

 

Literatura:

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Mokré Lazce - Lipovice. - PALEO 2013:18 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--mokre-lazce---lipovice.html]

Pavela M. (2013): Fosilní druhy: Posidonia moravica PAVELA sp.nov.. - PALEO 2013:19 [http://www.paleontology.cz/clanky/fosilni-druhy--posidonia-moravica.html]

 

lines3.jpg

 

Text © Martin Pavela 22.11.2013

Citace: Pavela M. (2013): Fosilní druhy: Posidonia moravica pararadiata PAVELA subsp.nov.. - PALEO 2013:20 [http://www.paleontology.cz/clanky/fosilni-druhy--posidonia-moravica-pararadiata.html]