Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Fosilní druhy  >  Karbon  >  Bivalvia

Online sborník PALEO 2015:07

 

Fosilní druhy:

Streblochondria gigantea PAVELA 2015 sp.nov.

Martin Pavela

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Pectinida, Chaenocardioidea, Streblochondria gigantea sp.nov., Carboniferous, Mississippian, Viséan, Brigantian, Czech republic, Jeseník Culm, Hradec-Kyjovice Formation

 

 

Class: Bivalvia LINNAEUS 1758

Subclass: Autobranchia GROBBEN 1894

Infraclass: Pteriomorphia BEURLEN 1944

Order: Pectinida GRAY 1854

Suborder: Anomiidina GRAY 1854

Superfamily: Chaenocardioidea MILLER 1889

Family: Streblochondriidae NEWELL 1938

Subfamily: Streblochondriinae NEWELL 1938

Genus: Streblochondria NEWELL 1938

 

Species: Streblochondria gigantea PAVELA 2015 sp.nov.

 

HOLOTYP dsc_6146.jpg

Schránka s oddělenými a částečně posunutými miskami

[Fig. 1-5]

Kyjovice - Bártův mlýn, KY-2/1

Délka 63 mm, největší šířka 52,6 mm

PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. 2862

 

 

 

 

 

 

 

Holotyp:  Schránka s oddělenými a částečně posunutými miskami uložená v PPC (Pavela-PaleoCollection) pod signaturou 2862 (pozitiv a negativ).

Stratum locusque typicus: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé - oddíl C / goniatitová zóna novalis a namur / spodní namur - oddíl Nm1a / goniatitová zóna pseudocoronula. Zhruba 327 mil.let. Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / kyjovické vrstvy / kyjovický obzor (Pavela 2010).

Derivatio nominis: Podle značně velkých misek.

Popis: Připravujeme

Paratypy: Nebyly stanoveny. Druh popsán na základě jediného kusu - holotypu.

Vztahy: Druh Streblochondria gigantea PAVELA 2015 sp.nov. se od jiných druhů rodu odlišuje především svou značnou velikostí. Skulptura levé misky je nejpodobnější druhu Streblochondria patteisky NICOLAUS 1963. U S. gigantea PAVELA 2015 sp.nov. jsou však plochá radiální žebra méně výrazná a řidší. Miska je navíc širší a podstatně větší. S. patteisky NICOLAUS 1963 je starší, vyskytuje se jen v moravickém souvrství a i jinde v Evropě je vázán na goniatitové zóny crenistria až falcatus. Pravá miska, kde je skulptura dochovalá jen v útržcích, se podobá druhu Streblochondria fuhrmanni WEYER 1975. Tento druh se vyskytuje ve stejné stratigrafické úrovni a byl nalezen i na typové lokalitě S. gigantea PAVELA 2015 sp.nov., tedy na lokalitě Kyjovice - Bártův mlýn. S. fuhrmanni WEYER je výrazně menší - největší nalezené misky jsou sotva poloviční (Weyer 1975), má výraznější plochá radiální žebra a užší misky. Jiné podobné druhy se v karbonu nevyskytují.

Výskyt a rozšíření: Svrchní část kyjovických vrstev na samé hranici mezi visé a namurem - lokalita Kyjovice - Bártův mlýn.

Poznámky:

 

 

Citovaná literatura:

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Kyjovice - Bártův mlýn. - PALEO 2013:17

Weyer, D. (1975): Biostratigraphie des Magdeburg-Flechtinger Kulms. Z. geol Wiss - Berlin 3 (1975) 5, s. 547 - 589.

 

 

© Martin Pavela 22.1.2015

Citace: Pavela M. (2015): Fosilní druhy: Streblochondria gigantea PAVELA 2015 sp.nov.. - PALEO 2015:07

[http://www.paleontology.cz/clanky/fosilni-druhy--streblochondria-gigantea.html]

 

 

dsc_6129.jpg

 

dsc_6140.jpg

 

dsc_6143.jpg

 

dsc_6146.jpg