Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Aktuálně >> Aktuálně z lokalit >> 2014

Czech Paleontological Society - PALEO 2014:15

 

 

Fosílní zbytky obratlovců z jesenického kulmu (Mississippian, ČR)

Vertebrates fossils from Jeseník Culm (Mississippian, Czech republic)

Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Vertebrates, Listracanthus, Cladodus, Dipnoi, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Jeseník Culm

 

 

   V mořských sedimentech mladšího paleozoika Českého masívu, jsou  zbytky obratlovců velmi vzácné. Z jesenického kulmu byl do této doby popsán jediný nález. Řehoř a Vašícek (1967) uvedli nález shluku šupin a kostí neurčitelné paprskoploutvé ryby z lokality Bobrovníky - Kraví důl.

   Během posledních dvaceti let se nám v jesenické kulmu, podařilo nalézt větší množství fosilních zbytků mořských obratlovců, několika skupin. Podstatnou část tvoří trny chimér rodu Listracanthus NEWBERRY & WORTHEN, 1870. V PPC (Pavela-PaleoCollection) je jich uloženo několik desítek. Vyskytují se v celém jesenickém kulmu, od brumovických až po kyjovické vrstvy. Jedná se o jediné zbytky obratlovců, které byly do této doby popsány z drahanského kulmu (Lang - Štamberg 1979).

   Zbytky jiných zástupců paryb jsou velmi vzácné. Jedním z nich je prozatím neurčený trn ctenacanthiformní paryby z lokality Lhotka - Břidlicový důl Lhotka.  Dalším zub velkého zástupce rodu Cladodus AGASSIZ, 1843 z téže lokality. Zub malého druhu rodu Cladodus AGASSIZ, 1843 byl nalezen na lokalitě Bobrovníky - Kraví důl.

   Zbytky paprskoploutvých ryb jsou velmi vzácné. Všechny nálezy pravděpodobně patří zástupcům řádu Palaeonisciformes HAY, 1902. Nejlépe zachovalým je rozpadlý jedinec z lokality Lhota - Na Žlabech (Pavela 2014). Jedná se o nejkompletnějšího obratlovce nalezeného v mořských sedimentech Moravosilezika. Na lokalitě Budišovice - Wondruškův lom byla nalezena izolovaná ocasní část menšího jedince. Na lokalitě Bobrovníky - Kraví důl pak izolované šupiny, které odtud dříve popsali Řehoř a Vašíček (1969). Prozatím neurčené kosti paprskoploutvých ryb máme z lokalit Lhotka - Břidlicový důl Lhotka a Dubová - Vikštějn.

   Na lokalitě Mokré Lazce - Lipovice byla nalezena kousací destička prozatím neurčeného druhu dvojdyšné ryby čeledi Ctenodontoidei NIKOLSKI, 1954.

   Detailnější zpracování nalezeného materiálu připravujeme. Za četné rady a připomínky děkujeme kolegovi RNDr. Jaroslavu Zajícovi CSc.

  

dsc_4475.jpg

 Fig.1: Velký zub ctenacanthiformní paryby rodu Cladodus AGASSIZ, 1843. Lokalita Lhotka - Břidlicový důl Lhotka. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4481.jpg

 Fig.2: Trn chiméry (Holocephali) rodu Listracanthus NEWBERRY & WORTHEN, 1870. Lokalita Jakubčovice nad Odrou - Teltschikův lom východ. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4495.jpg

 Fig.3: Trn chiméry (Holocephali) rodu Listracanthus NEWBERRY & WORTHEN, 1870. Lokalita Lhotka - Břidlicový důl Lhotka. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4497.jpg

  Fig.4: Trn chiméry (Holocephali) rodu Listracanthus NEWBERRY & WORTHEN, 1870. Lokalita Čermná - Čermenský mlýn. PPC. Foto © Martin Pavela

 

dsc_4477.jpg

   Fig.5: Trn ctenacanthiformní paryby. Lokalita Lhotka - Břidlicový důl Lhotka. PPC. Foto © Martin Pavela

 

dsc_4470.jpg

    Fig.6: Ocasní partie palaeonisciformní paprskoploutvé ryby. Lokalita Budišovice - Wondruškův lom. PPC. Foto © Martin Pavela

 

dsc_4492.jpg

    Fig.7: Izolované šupiny palaeonisciformní paprskoploutvé ryby. Lokalita Bobrovníky - Kraví důl. PPC. Foto © Martin Pavela

 

dsc_4487.jpg

  Fig.8: Kousací destička dvojdyšné ryby čeledi Ctenodontoidei NIKOLSKI, 1954. Lokalita Mokré Lazce - Lipovice. PPC. Foto © Martin Pavela

 

 

Literatura:

Lang V., Štamberg S. (1979): Nález trnů rodu Listracanthus (Chondrichthyes) v kulmských břidlicích Moravy. Věstník Ústř. Úst. geol., 54 / 5: 301-304.

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf].

Pavela M. (2013): Paleontoloogické lokality: Lhotka - Břidlivový důl Lhotka. - PALEO 2013:02  [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality-/lhotka---bridlicovy-dul.html/]

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Bobrovníky - Kraví důl. - PALEO 2013:14 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--bobrovniky---kravi-dul.html/]

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Mokré Lazce - Lipovice. - PALEO 2013:18 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--mokre-lazce---lipovice.html]

Pavela M. (2014): Vyjímečné nálezy: Palaeonisciformes inc. z lokality Lhota - Na Žlabech. - PALEO 2014:13 [http://www.paleontology.cz/clanky/vyjimecne-nalezy--palaeonisciformes-inc.-z-lokality-lhota---na-zlabech.html]

Řehoř F., Vašíček Z. (1967): Makrofauna kulmských lokalit Hlučínska. Sbor. věd. prací Vys. šk. báň. v Ostravě, ř. horn.-geol., 13: 291-309.

 

 

Text © Martin Pavela 1.9..2014

Foto © Martin Pavela 1.9.2014

Citace: Pavela M. (2014): Fosílní zbytky obratlovců z jesenického kulmu (Mississippian, ČR). - PALEO 2014:15 [http://www.paleontology.cz/clanky/hrabyne---nad-valchou--nejbohatsi-naleziste-trilobitu-v-jesenickem-kulmu.html]