Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Aktuálně >> Aktuálně z lokalit >> 2014

Czech Paleontological Society - PALEO 2014:14

 

Aktuálně z lokalit:

Hrabyně - Nad Valchou, nejbohatší naleziště trilobitů v jesenickém kulmu
(Mississippian, ČR)

Hrabyně - Nad valchou, abundant trilobites locality in Jeseník Culm (Mississippian, Czech republic)

Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

 

Key words: Trilobites, Proetida, Kulmiella, Cyrtoproetus, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Hrabyně - Nad Valchou

 

 

   Projekt Lhota - Hrabyně - Velká Polom, tedy paleontologický výzkum výstavby nové části komunikace I/11 z Ostravy do Opavy, je patrně tím nejdůležitějším a nejrozsáhlejším, jaký kdy byl prováděn v jesenickém kulmu. Součástí projektu je také lokalita Hrabyně - Nad Valchou, ležící východně od lokality Lhota - Na Žlabech (Pavela, 2013), severně od obce Hrabyně. Lokalita obsahuje dva významné fosiliferní horizonty, které ji dělí na východní a západní část. Horizont ve východní části je tvořen hrubě vrstevnatou prachovitou břidlicí a jemně vrstevnatou jílovitou břidlicí. Některé polohy druhé jmenované, obsahují velké množství druhů i jednotlivých fosílií. Zajímavá je například poloha s velkým množstvím misek mlžů rodu Streblochondria, která nemá v jesenickém kulmu obdoby.

   Pro tuto práci je však podstatnější horizont v západní části, objevený a zkoumaný až v posledních dvou měsících. Je tvořen šedo-hnědými prachovitými břidlicemi s několika polohami pestře zbarvených, měkčích jílovitých břidlic, jílovců a prachovců. Ty obsahují především mlže rodů Posidonia BRONN, 1828, Selenimyalina NEWELL, 1942 a Septimyalina NEWELL, 1942 a goniatity, především druh Sudeticeras stolbergi PATTEISKY, 1930 a zástupce rodu Paradimorphoceras RUZHENTSEV, 1947. Vzácněji obsahují také zbytky trilobitů, loděnek a další fauny. Patří k nižší části goniatitové zóny novalis. Nejzajímavější je poloha šedého prachovce s maximálně 1 cm mocnou polohou, charakteristickou nahromaděním výrazných měkkých žlutých, oranžových a hnědých čoček limonitu. Pravděpodobně se jedná o zvětralou pelosideritovou polohu. V původní formě však nebyla nalezena. Vrstva obsahuje velké množství částí skeletů, i kompletní jedince, trilobitů Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930 a zatím neurčené zástupce rodů Cyrtoproetus REED, 1943 a Liobole RICHTER & RICHTER, 1949. Podle nejhojnějšího druhu trilobitů a charakteristického zbarvení jsme tuto vrstvu nazvali "žlutá kulmiellová poloha".

  

dsc_4519.jpg

 Fig.1: Mladý jedinec Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930 s dochovalým hypotomem. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4521.jpg

 Fig.2: Pygidium s částí trupu velkého jedince Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

 dsc_4532.jpg

 Fig.3: Pygidium s částí trupu mladého jedince Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4526.jpg

Fig.4: Mladý jedinec Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930 bez volných lící. PPC. Foto © Martin Pavela 

 

dsc_4509.jpg

Fig.5: Nahromadění zbytků Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930 a zástupců rodu Liobole RICHTER & RICHTER, 1949. Typická ukázka žluté kulmiellové polohy. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4534.jpg

Fig.6: Pygidium s trupem mladého jedince Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930 a pygidium většího jedince rodu Liobole RICHTER & RICHTER, 1949. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4504.jpg

Fig.7: Pygidum mladšího jedince rodu Cyrtoproetus REED, 1943. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4314.jpg

Fig.8: Cephalon velkého jedince Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930. Vrstevní plocha je vzájemným třením vyhlazena. PPC. Foto © Martin Pavela  

 

 

dsc_4511.jpg

Fig.9: Pygidium menšího jedince Kulmiella sudetica PATTEISKY, 1930. PPC. Foto © Martin Pavela

 

   Za pomocí těžké techniky jsme v severním i jižním zářezu budoucí silnice provedli velké výkopy, pomocí kterých jsme přesně zmapovali mocnost jednotlivých poloh západní části lokality Hrabyně - Nad Valchou a získali jsme stovky kilogramů fosiliferních hornin, včetně žluté kulmiellové polohy. Materiál byl odvezen a je uložen ve skladu CZPS (Czech Paleontological Society). Je postupně zpracováván. Fosílie jsou uloženy v PPC (Pavela-PaleoCollection). Již nyní, kdy je zpracován jen zlomek odvezeného materiálu, máme z polohy mnoho desítek zbytků trilobitů a lokalitu Hrabyně - Nad Valchou lze tedy označit jako nejbohatší naleziště trilobitů v jesenickém kulmu. Konkurovat ji může jen nově objevená lokalita v sádeckém obzoru (Pavela - Zágoršek, 2014), která ale obsahuje druhově bohatší, mělkovodní faunu a fragmenty trilobitů nejsou zdaleka v takové koncentraci, jako na lokalitě Hrabyně - Nad Valchou. 

 

dsc_4065.jpg 

Fig.10: Místo NV-6 po otevření za pomocí těžké techniky. Jižní zářez silnice I/11, západní část lokality Hrabyně - Nad Valchou. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4106.jpg 

Fig.11: Místo NV-3 po otevření pomocí těžké techniky. Severní zářez silnice I/11, západní část lokality Hrabyně - Nad Valchou. Foto © Martin Pavela  

 

dsc_4162.jpg 

Fig.12: Místo NV-6 po otevření pomocí těžké techniky. Jižní zářez silnice I/11, západní část lokality Hrabyně - Nad Valchou. Na hrotu kladiva žlutá kulmiellová poloha. Foto © Martin Pavela  

 

   Je potřeba připomenout, že výzkumy jiných paleontologů přinesly z celého jesenického kulmu několik desítek zbytků trilobitů. Ty jsou uloženy v některých muzeích, univerzitách atd.. Některé byly v minulosti publikovány. Naše vlastní výzkumy, které trvají již více než 20 let probíhají mnohem detailněji než tomu bylo v minulosti a díky tomu se nám podařilo nashromáždit materiál, čítající několik tisíc zbytků trilobitů, nalezených na několika desítkách lokalit.

   Východní část lokality Hrabyně - Nad Valchou, je v součastnosti plně rekultivovaná a tedy nepřístupná. Odkryvy byly zasypány kamennou drtí a zeminou. Naše výkopy v západní části jsou ještě přístupné, je však jisté, že je čeká stejný osud jako zářezy silnice ve východní části. Zakrytí je plánováno na nejbližší dny.

   Za kladný přístup k našim paleontologickým výzkumům a asistenci při realizaci výkopů děkujeme zástupcům společnosti Skanska a.s..

 

 

 

Literatura:

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf].

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Lhota - Na Žlabech. - PALEO 2013:16  [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--lhota---na-zlabech.html/]

Pavela M., Zágoršek K. (2014): Mechovky sádeckého obzoru (Mississippian, ČR). - PALEO 2014:9 [http://www.paleontology.cz/clanky/mechovky-sadeckeho-obzoru.html]

 

 

Text © Martin Pavela 26.8..2014

Foto © Martin Pavela 26.8..2014

Citace: Pavela M. (2014): Hrabyně - Nad Valchou, nejbohatší naleziště trilobitů v jesenickém kulmu (Mississippian, ČR). - PALEO 2014:14 [http://www.paleontology.cz/clanky/hrabyne---nad-valchou--nejbohatsi-naleziste-trilobitu-v-jesenickem-kulmu.html]