Jdi na obsah Jdi na menu

 

Paleontological localities

Paleontologické lokality

Jeseník Culm

Jesenický kulm

Czech Paleontological Society PALEO 2015:69

 


Paleontological localities:

Hrabyně - Nad Valchou západ

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Hrabyně - Nad Valchou západ

 

dsc_4098.jpg

 

 

Localities name

Název lokality

Hrabyně - Nad Valchou západ

Localities another name

Jiné názvy lokality

---

Identifying number of locality

Evidenční číslo lokality

082-B

Abbreviations for individual places

Zkratky pro jednotlivá místa

NV

Bearing registre from CGS

Evidence ložisek ČGS

Není v evidenci.

 

Region / District

Kraj / Okres

Moravskoslezský / Opava

Cadastral area

Katastrální území

Hrabyně - 646601

Parcel

Parcelní číslo

1818/13-1818/14, 1818/23-1818/25, 1819/4-1819/7

GPS

GPS souřadnice

 

hrabyne-nad-valchou-detail.png

 

Stratigraphy                                                                                                                                           Stratigrafie

Paleozoicum

Carboniferous

Mississippian

Viséan

Brigantian

global goniatite zone cu III ɣ 2

regional gon.subzone Sudeticeras splendens

Paleozoikum

Karbon

Mississip

Visé

Brigant

globální goniatitová zóna cu III ɣ 2

regionální gon.subzóna Sudeticeras splendens

 

Regional stratigraphy                                                                                                              Regionální zařazení

Bohemian Massif

Moravosilesicum

Jeseník Culm

Hradec-Kyjovice Formation

Kyjovice Beds

Hrabyně Horizon

Český masív

Moravosilezikum

Jesenický kulm

Hradecko-kyjovické souvrství

Kyjovické vrstvy

Hrabyňský obzor

 

Description of the locality

Popis lokality

Zářezy rychlostní komunikace I/11 sv. od obce Hrabyně, východně od paleontologické lokality Lhota - Na Žlabech východ a západně od lokality Hrabyně - Nad Valchou východ, v prostoru výše uvedených parcel.

 

Restriction on entry

Omezení vstupu

Lokalita je od konce roku 2014 nepřístupná. Všechny zářezy byly ještě před zprovozněním silnice zarovnány, zasypány kamennou drtí, zeminou a osázeny. Další výzkumy jsou nemožné, kvůli bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace, nutnosti použít těžkou techniku a díky tomu nereálné šanci na vydání povolení ze strany vlastníka dotčených parcel, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

Lithology

Litologie

-

 

Notes

Poznámky

-

 

The most important places on the locality                                                                 Nejdůležitá místa na lokalitě

-

-

-

 

 

Basic information about fossils

Základní informace o fosíliích

 

 

Taxa in numbers

Taxony v číslech

---

 

Exceptional findings in PPC from locality                                                                       Vyjímečné nálezy v PPC

 

 

Taxa                                                                                                                                                                  Taxony

       

 

Icons

Vysvětlivky ikon

   book.jpg staré nálezy, publikované do roku 2012

   ok.jpg staré nálezy potvrzené novými sběry

   new.jpg nové nálezy - první publikování taxonu z lokality

   first.jpg prozatím nezpracované nálezy - taxonomie bude zpřesněna

 

 

Photogallery                                                                                                                                           Fotogalerie

 

 

Videogallery                                                                                                                                           Videogalerie

 

 

Literature

Literatura

-

-

-

 

Quote this article

Citace tohoto příspěvku

Pavela M. (2015): Paleontological localities: Hrayně - Nad Valchou západ.

 

Date of publishing

Datum publikování

14.9.2015

Changes in the content

Změny obsahu

---

 

Acknowledgment

Poděkování

Za kladný přístup k našim paleontologickým výzkumům a asistenci při realizaci výkopů děkujeme zástupcům společnosti Skanska a.s..