Jdi na obsah Jdi na menu

PALEO 2021:06

Fossil taxa:

 

Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919

 Martin Pavela *

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Lycopodiophyta, Lepidodendron wandae, Carboniferous

 

 

radlin-5a.jpg

Fig.1: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 
 • Position in a system (Zařazení v systému): 

Divisio: Lycopodiophyta

Class: Lycopodiopsida

Order: Lepidodendrales

Order: Lepidodendraceae

Genus: Lepidodendron

Species: Lepidodendron wandae


 • Description (Popis): Rydzewski 1919: Powierzchnia kory podzielona na długie wypukłe wrzecionowate poduszeczki o końcach górnym i dolnym wyciągniętych, łączących się z końcami poduszeczek wyżej i niżej leżących, lub przebiegających obok nich. Długość poduszeczek 5 do 6 razy przewyższa szerokość.
  Blizna liściowa leży powyżej środka wysokości osi poduszeczki, zajmując prawie 1/i jej szerokości w tern miejscu, o wysokości równej szerokości lub przewyższającej ją nieco. Kąt górny blizny ostry, niekiedy zaokrąglony, dolny mało rozwarty, wcinający się w poduszeczkę. Boczne kąty ostre. Linie łukowe łączą się z konturami poduszeczek zaraz na wysokości poziomej przekątni blizny liściowej.
  Grzbiecik prawie niewidoczny w dolnej części poduszeczki, widoczny dobrze natomiast w górnej i tam przecięty fałdką poprzeczną (triangulum). W dolnej części przecinają go ogromnie silnie występujące zmarszczki poprzeczne, przebiegające czasem przez całą szerokość poduszeczki. Zmarszczki poprzeczne występują także w górnej części poduszeczki nad triangulum.
  Trzy dołki blizny liściowej mieszczą się prawie u jej podstawy, z nich środkowy, odpowiadający wiązce sitkowo-naczyniowej, największy.
  Po obu stronach grzbiecika u podstawy blizny liściowej występują wybitnie dołki transpiracyjne o formie owalnej silnie wydłużonej; leżą one skośnie, zwróconę górną częścią ku środkowi poduszeczki, dolną nazewnątrz.
  Na lepiej zachowanych poduszeczkach widać dołek liguli, położony nad blizną liściową.
  Obramowanie poduszeczek przedstawia się jako szeregi nitek równoległych do siebie, okalających brzegi poduszeczek.
  Okazy, które opisuję pod nazwą Lepid. Wandae, wykazują duże podobieństwo do gatunku Lepid. aculeatum, zwłaszcza do młodych stosunkowo jego okazów o wązkich, wydłużonych poduszeczkach. Różnią się od niego brakiem wyraźnego grzbiecika w dolnej części poduszeczki oraz formą blizny liściowej i dołków transpiracyjnych. Pozatem ogólny pokrój poduszeczek jest nieco odmienny. Są one znacznie więcej wydłużone, jak u Lepid. aculeatum, więcej prawidłowo wrzecionowate oraz znacznie węższe. Taksamo linje łukowe znacznie wyżej łączą się z brzegami poduszeczki u naszego gatunku niż u Lepid. aculeatum. Z drugiej strony wrzecionowatemi poduszeczkami oraz szerokiem obramowaniem przypomina on do pewnego stopnia Lepidodendron rimosum. Tutaj wszakże podobieństwo jest mniejsze niż poprzednio.

 • Stratigraphic range (Stratigrafické rozšíření):  Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian - Pennsylvanian / Bashkirian

 • Geographic range (Geografické rozšíření): Poland (Upper Silesian basin)

Upper Silesian Basin: Endemit polské části Hornoslezské pánve.

Ostrava Formation

PPC: Radlin - KWK Marcel (hojně), Rydultowy - KWK Anna

Karviná Formation:

PPC: Zabrze - KWK Mikulczyce


 • Photos of a typical specimens (Fotografie typických exemplářů):

untitled-7.jpg

Fig.2: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Rydzewski 1919

Poland / Upper Silesian Basin / Karviná Formation / Brzeszcze; Carboniferous / Pennsylvanian / Bashkirian


 • Schematic drawings (Schematické nákresy):

 • Material (Materiál):   Czech Paleontological Society (PPC): 100+ pcs

 • Similar species (Podobné druhy): 

 • Additional pictures (Doplňková vyobrazení):

 • References (Reference):

Rydzewski B. (1919): Flora weglowa Polski., Cz. 1, Lepidodendrony - Paleontologia Ziem Polskich no. 2.


 • Quote this article (Citace tohoto příspěvku): 

Pavela M. (2021): Fossil taxa: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919. PALEO 2021:06


 • Date of publishing (Datum publikování):  19.12.2021

 • Photogallery (Fotogalerie):

rydultowy-1.jpg

Fig.3: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Rydultowy - KWK Anna; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

zabrze.jpg

Fig.4: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Karvináý Formation / Zabrze - KWK Mkulczyce; Carboniferous / Pennsylvanian / Bashkirian

 

radlin-1.jpg

Fig.5: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

p3260012.jpg

Fig.6: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

pc080174.jpg

Fig.7: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

pc080247.jpg

Fig.8: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

pc080266.jpg

Fig.9: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC) - detail of Fig.8

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

radlin-3.jpg

Fig.10: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

radlin-4.jpg

Fig.11: Lepidodendron wandae Rydzewski, 1919 - Czech Paleontological Society (PPC)

Poland / Upper Silesian Basin / Ostrava Formation / Radlin - KWK Marcel; Carboniferous / Mississippian / Serpukhovian

 

 

© All right reserved / Všechna práva vyhrazena. Žádnou část webu, fotografii, část textu, jeho skladbu, slovní spojení atd. nelze bez původního písemného souhlasu nebo jasně formulované, zde uváděné citace vyjímat či napodobovat a používat!