Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Aktuálně >> Aktuálně z lokalit >> 2014

Czech Paleontological Society - PALEO 2014:09

 


Mechovky sádeckého obzoru (Mississippian, ČR)

Bryozoan from Sádek horizon (Mississippian, Czech republic)

Martin Pavela *, Kamil Zágoršek **

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

** Paleontologické oddělení, Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1, 11579, ČR

 

Key words: Bryozoa, Stenolaemata, Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravo-Silesian Culm, Moravice Formation, Sádek horizon

 

 

Nedaleko obce Dívčí Hrad, v osoblažském výběžku, se uvnitř převážně hlubinných sedimentů moravického souvrství, vyskytují ostrůvky mělkovodních sedimentů sádeckého obzoru (Pavela 2010). Několik desítek tisíc fosílií, mnoha stovek druhů, nalezených během posledních 20. let, činí z oblasti jednu z nejvýznamějších v mladším paleozoiku Českého masívu a je tak jedním ze středobodů zájmu CZPS (Czech Paleontological Society).

Jedinou, dosud popsanou lokalitou v oblasti je PP Oblík západně od Dívčího Hradu. Od 60. let, kdy byla při geologickém mapování objevena, nebyly žádné další výzkumy publikovány. J. Skácel (1961 a 1964) určil jen ramenonožce Gigantoproductus giganteus (MARTIN) a uvedl blíže nespecifikované nálezy lilijic, korálů, hlavonožců, ramenonožců a trilobitů. Korálovou faunu z uhelných vápenců později zpracovala V. Zukalová (1965). Uvedla taxony Dibunophyllum cf. bipartitum (MC COY), Lithostrotion cf. proliferum (THOMSON & NICHOLSON) a Heterophyllia sp..

Sádeckému obzoru se CZPS věnuje již 20. let a kromě detailního průzkumu lokality Oblík, se nám podařilo objevit také dvě nové, dokonce ještě bohatší paleontologické lokality, které doposud nebyly popsány. Jejich význam a stále probíhající terenní i laboratorní průzkum, nám prozatím nedovolují uvést podrobnější lokaci. Zmíníme jen to, že byly realizovány rozsáhlé sondy, z kterých bylo odvezeno a částečně již zpracováno, několik tun často velmi bohatých jílovitých břidlic, jílovců a prachovců. Množství druhů, i jednotlivých fosílií, je v nich srovnatelné s nejbohatšími lokalitami Barrandienu, nebo mississippskými uhelnými vápenci v Západní Evropě. To je na část jesenického kulmu, který je obecně brán jako paleontologicky chudá jednotka, vyjímečný objev.

Zoária mechovek jsou většinou dochována jako vnější otisky v jílovcích, jílovitých břidlicích a prachovcích.  Prozatím byli rozlišeni zástupci řádů Fenestrida ELIAS & CONDRA, 1957 (čeledi Fenestellidae KING, 1849 a Acanthocladidae ULRICH, 1890),  Cryptostomida VINE, 1883 (čeleď Rhabdomesidae VINE, 1884) a Trepostomatida ULRICH, 1882 (čeleď Dyscritellidae DUNAEVA & MOROZOVA, 1967). Materiál je postupně doplňován a zpracováván. Definitivní výsledky výzkumů mechovek sádeckého obzoru budou publikovány později. Všechny fosílie jsou uloženy v PPC (Pavela-PaleoCollection).

Je zřejmé, že společenství mechovek sádeckého obzoru je nejbohatší v celém mladším paleozoiku Českého masívu. Níže několik ukázek.

     

reteporella-04.jpg

 

acanthocladia-06.jpg

 

dendricopora-01.jpg

 

fenestrata-14.jpg

 

peniretepora-05.jpg

 

polyporella-03.jpg

 

rabdomesida-04.jpg

 

trepostomata-02.jpg

 

 

 

Literatura:

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf].

Skácel J. (1961): Uhelný vápenec v kulmské facii na Osoblažsku. - Přír. čas. slezský, XXII, 4, 459-464, Opava.

Skácel J. (1964): K pozici uhelného vápence v kulmu u Sádku na Osoblažsku - Zprávy Geogr. ústavu ČSAV, 3, 5-9, Opava.

Zukalová V. (1965): Korálová fauna uhelného vápence z Osoblažska - Věstník ÚUG, XL, 283-289, Praha.

 

 

Text © Martin Pavela 12.7.2014

Foto © Kamil Zágoršek

Citace: Pavela M., Zágoršek K. (2014): Mechovky sádeckého obzoru (Mississippian, ČR). - PALEO 2014:9 [http://www.paleontology.cz/clanky/mechovky-sadeckeho-obzoru.html]