Jdi na obsah Jdi na menu

 

Paleontological localities

Paleontologické lokality

Moravia and Silesia

Morava a Slezsko

Carbonifeous

Karbon

Jeseník Culm

Jesenický kulm

Czech Paleontological Society PALEO 2015:83

 


Paleontological localities:

Mokřinky - Lom a štola Mokřinky

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Moravice Formation, Mokřinky - Lom a štola Mokřinky

 

 

dsc_0186.jpg

 

 

Localities name

Název lokality

Mokřinky - Lom a štola Mokřinky

Localities another name

Jiné názvy lokality

---

Identifying number of locality

Evidenční číslo lokality

043-A

Abbreviations for individual places

Zkratky pro jednotlivá místa

SV

Bearing registre from CGS

Evidence ložisek ČGS

13076 - Štola Mokřínky

 

Region / District

Kraj / Okres

Moravskoslezský / Opava

Cadastral area

Katastrální území

Melč - 692778

Parcel

Parcelní číslo

GPS

GPS souřadnice

 

Stratigraphy                                                                                                                                           Stratigrafie

Paleozoicum

Carboniferous

Mississippian

Viséan

Asbian

global goniatite zone cu III α 4

regional goniatite subzone Goniatites fimbriatus

Paleozoikum

Karbon

Mississip

Visé

Asb

globální goniatitová zóna cu III α 4

regionální goniatitová subzóna Goniatites fimbriatus

 

Regional stratigraphy                                                                                                              Regionální zařazení

Bohemian Massif

Moravosilesicum

Jeseník Culm

Moravice Formation

Brumovice Beds

Zálužné Horizon

Český masív

Moravosilezikum

Jesenický kulm

Moravické souvrství

Brumovické vrstvy

Záluženský obzor

 

Description of the locality

Popis lokality

Drobný lůmek se štolou a odvaly vytěžené břidlice v okolí.

 

Restriction on entry

Omezení vstupu

Lokalita leží na soukromém pozemku. Vstup možný jen po domluvě s majitelem.

 

Lithology

Litologie

Jílovité a prachovité břidlice s podřízenými vložkami drob.

 

Notes

Poznámky

Velmi důležitá a bohatá paleontologická lokalita. Poprvé řádně popsaná zde.

 

The most important places on the locality                                                                 Nejdůležitá místa na lokalitě

SV-1

dsc_0174.jpg

odval JV od lomu

SV-2

dsc_0186.jpg

stěny lomu a odvaly v něm

SV-3

dsc_0189.jpg

krátká štola a odvaly uvnitř

 

 

Basic information about fossils

Základní informace o fosíliích

V PPC je uloženo více než 1000 fosílií z lokality Mokřinky - Lom a štola Mokřinky. Více než 50% tvoří schránky drobnějších goniatitů Nomismoceras vittigerum (PHILLIPS 1836). Bylo nalezeno velké množství vzorků břidlic s více než deseti celými schránkami. Poměrně časté jsou disartikulované schránky a izolované destičky chroustnatek Proleptochyton laterodepressus (BERGENHAYN 1945). Řídké jsou schránky a části závitů goniatitů rodu Goniatites a Girtyoceras, misky mlžů rodu Posidonia a Streblochondria a části exoskeletů trilobitů. Další taxony se vyskytují spíše vzácně.

 

Taxa in numbers

Taxony v číslech

---

 

Exceptional findings in PPC from locality                                                                       Vyjímečné nálezy v PPC

dsc_0170.jpg  dsc_9874.jpg  dsc_8509.jpg

 

Taxa                                                                                                                                                                  Taxony

Bryozoa new.jpg  
Vermes

new.jpg  
Trilobita

new.jpg  first.jpg  
Trilobita

new.jpg  first.jpg  
Ammonoidea

new.jpg  
Ammonoidea

ok.jpg

 

Ammonoidea

ok.jpg  
Ammonoidea

new.jpg  first.jpg  
Ammonoidea

new.jpg  first.jpg  
Ammonoidea

new.jpg  first.jpg  
Nautiloidea

new.jpg  
Nautiloidea

ok.jpg  
Nautiloidea

new.jpg  
Bivalvia

new.jpg

 

Bivalvia

new.jpg  
Bivalvia

ok.jpg  
Bivalvia

new.jpg  
Bivalvia

new.jpg  
Bivalvia

new.jpg  
Bivalvia

new.jpg  
Bivalvia

new.jpg  
Polyplacophora

new.jpg  
Brachiopoda

new.jpg  first.jpg  
Brachiopoda

new.jpg  
Brachiopoda

new.jpg  
Brachiopoda

new.jpg  
Brachiopoda

new.jpg  
Coleolidae

new.jpg  
Lyginopteridophyta

new.jpg  first.jpg  
Ichnofossils

new.jpg  

 

Icons

Vysvětlivky ikon

   book.jpg staré nálezy, publikované do roku 2012

   ok.jpg staré nálezy potvrzené novými sběry

   new.jpg nové nálezy - první publikování taxonu z lokality

   first.jpg prozatím nezpracované nálezy - taxonomie bude zpřesněna

 

 

Photogallery                                                                                                                                           Fotogalerie

 

 

 

Literature

Literatura

Kumpera O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. Ústřední ústav geologický, Praha, 172 s..

Patteisky K. (1929): Die Geologie und Fossilführung der Mährisch-schlesischen Dachschiefer und Grauwackenformation. Naturwissenschlaufingen Verein in Troppau, 354 s..

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf].

 

Quote this article

Citace tohoto příspěvku

Pavela M. (2015): Paleontological localities: Mokřinky - Lom a štola Mokřinky.

 

Date of publishing

Datum publikování

23.9.2015

Changes in the content

Změny obsahu

---

 

Acknowledgment

Poděkování

Majiteli pozemku, na kterém se nachází lokalita, za vstřícný přístup k našim paleontologickým výzkumům.