Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Online sborník PALEO 2013:14

 

Paleontologické lokality:

Bobrovníky - Kraví důl

Martin Pavela *

 

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

Evidenční číslo lokality: 059-A bobrovniky-kravidul-12-2013-0026.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: BOB

 

GPS:  49°51'58.874"N, 18°11'51.501"E 

Zobrazení lokality v mapě 

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastrální území: Bobrovníky (605875)

Jiné názvy lokality: Bobrownik (Patteisky 1929)

 

Stáří: Paleozoikum - Karbon - Namur - spodní Namur - oddíl Nm1a - goniatitová zóna pseudocoronula

Geologická jednotka: Moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm - hradecko-kyjovické souvrství - kyjovické vrstvy - bobrovnický obzor

Popis lokality: Řada roklí, zářezů potoků a cest, skalek, výkopů apod., v okolí chatové osady Kraví důl, JV od obce Bobrovníky, na levém břehu řeky Opavy.

Horniny: Zpevněné sedimenty -  droby, prachovce, jílovce a břidlice.

   

bobrovniky-4.jpg

Obr.1: Grafické znázornění vrstevního sledu a fosiliferních poloh v místě BOB-3. © Martin Pavela

 

Omezení vstupu: Některé fosiliferní polohy vystupují na soukromých pozemcích v bezprostřední blízkosti rekreačních objektů.

Poznámky:

  

 

Fosílie:

Nejbohatší materiál byl získan v roce 2005, při průzkumu výkopů pro stavbu nových rekreačních objektů. Je uložen v PPC (Pavela-PaleoCollection). Zatím je zpracována jen část nově nalezeného materiálu, který čítá několik set položek. Seznam druhů bude postupně doplňován. Jedná se o paleontologicky nejbohatší povrchový výskyt namurských hornin na území ČR! Typová lokalita několika nově objevených druhů!

 

Vyjímečné nálezy:

Připravujeme

 

Nalezené druhy:

do roku 2013 bylo z lokality popsáno 41 taxonů.

K 15.9.2014 je zde z lokality publikováno 67 taxonů (51 t.fauny, 15 t.flóry, 1 t.ichnofosílií).

 

GONIATITIDA:

Paradimorphoceras sp.inc.   (1)   (Z)

Emstites bobrovicensis (PATTEISKY)   (1)

Emstites vetus (PATTEISKY)   (1)

Emstites sp.inc.   (1)   (Z)

Sudeticeras ostraviense PATTEISKY   (1)

 

NAUTILOIDEA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

BIVALVIA:

Anthraconeilo oblongum (HIND)   (1)

Aviculopecten cf.diensti CRAMER   (1)

Citothyris driscolli (RŮŽIČKA & ŘEHOŘ)   (1)

Janacekia roemeri PAVELA sp.nov.   (1)   (N)

Janacekia leosi RŮŽIČKA & ŘEHOŘ   (1)

Nuculopsis gibbosa (FLEMING)   (1)

Palaeoneilo altarii (PATTEISKY)   (1)

Palaeoneilo altum ŘEHOŘ   (1)

Palaeoneilo luciniforme (PHILLIPS)   (1)

Palaeoneilo ostraviense (KLEBELSBERG)   (1)

Palaeoneilo sp.ind.   (1)

Parallelodon semicostatus MC COY   (1)

Parallelodon tenuistriatus (MEEK & WORTHEN)   (1)   (C)

Phestia laevirostris (PORTLOCK)   (1)

Polidevcia attenuata (FLEMING)   (1)

Polidevcia sharmani (ETHERIDGE)   (1)

Posidonia corrugata (ETHERIDGE)   (1)

Posidonia kochi kochi (KOENEN)   (1)

Posidonia moravica quadrata PAVELA sp. et subsp.nov.   (1)   (N)

Posidonia moravica moravica PAVELA, 2013   (1)   (N)

Posidonia radiata radiata HIND   (1)

Posidonia trapezoedra RUPRECHT   (1)

Posidoniella vetusta (SOWERBY)   (1)   (C)

Promytilus silesiacus PAVELA sp.nov.   (1)   (N)

Promytilus sp.ind.   (1)

Sedgwickia longa PAVELA sp.nov.   (N)

Selenimyalina elongata (PHILLIPS)   (1)

Selenimyalina laevis (BROWN)   (1)

Selenimyalina minor (BROWN)   (1)

Septimyalina sublamellosa (ETHERIDGE)   (1)

Solenomorpha minor (HIND)   (1)

 

GASTROPODA:

Euphemites urei (FLEMING)   (1)

Euphemites sudeticus (FRECH.)   (1)

Retispira sp.ind.   (1)

Straparollus straparoliformis (KLEBELBERG)   (1)

 

HYOLITHA:

Hyolithes sturi KLEBELSBERG   (1)

 

ANNELIDA:

Spirorbis pusillus (MARTIN)   (1)

 

BRACHIOPODA:

Cleiothyridina globularis BUCKMANN   (1)

Composita ambigua (SOWERBY)   (1)

Chonetes buchiana PHILLIPS   (1)

Nudirostra papyracea (ROEMER)   (1)

Pleuropugnoides pleurodon (PHILLIPS)   (1)

Plicochonetes waldschmidti (PAECKELMANN)   (1)

Rugosochonetes hardrensis (PHILLIPS)   (1)

Rugosochonetes laguessianus (DE KONINCK)   (1)

Spirifer bisulcatus SOWERBY   (1)

 

TRILOBITA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

CHORDATA:

Drydenius sp.ind.   (1)   (C)

(+ několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

PLANTAE:

Adiantopteridium oblongifolium (GOEPPERT)   (1)

Archaeocalamites radiatus (BRONGNIART)   (1)

Asterophyllites culmiensis PAVELA sp.nov.   (1)   (N)

Diplotmema subgeniculatum (STUR)   (1)

Hexagonocarpus sp.inc.   (1)

Imparipteris antecedens (STUR)   (1)

Imparipteris (Reticulopteris) gothani (PATTEISKY)   (1)

Lepidostrobophyllum gothani PAVELA sp.nov.   (1)   (N)

Lyginopteris fragilis (SCHLOTHEIM)   (1)

Nudospermum sp.inc.   (1)

Opatovicia sp.ind.   (1)

Sphenophyllum tenerrimum ETTINGSHAUSEN   (1)

Sphenopteridium bifidum (LINLEY & HUTTON)   (1)

Sphenopteris adiantoides (SCHLOTHEIM)   (1)

Sphenopteris schistorum (STUR)   (1)

 

ICHNOFOSSILS:

Diplocraterion parallelum TORELL   (1)

 

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy - do roku 1994 (Kumpera 1983, Patteisky 1929, Purkyňová 1988, Řehoř - Vašíček 1967)

Staré nálezy (Kumpera 1983, Patteisky 1929, Purkyňová 1988, Řehoř - Vašíček 1967) potvrzené novými sběry

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

 

Datum vložení do seznamu:

(1)  22.9.2013

 

Doplňující informace:

  (N)  Nově stanovený taxon

(C)  Taxon poprvé z ČR popsán zde

(Z)  Prozatím nezpracované nálezy - později bude určení upřesněno

  

 

Citovaná literatura:

Kumpera O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. Ústřední ústav geologický, Praha, 172 s..

Patteisky K. (1929): Die Geologie und Fossilführung der Mährisch-schlesischen Dachschiefer und Grauwackenformation. Naturwissenschlaufingen Verein in Troppau, 354 s..

Purkyňová E. (1988): Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 37: 173-182.

Řehoř F., Vašíček Z. (1967): Makrofauna kulmských lokalit Hlučínska. Sbor. věd. prací Vys. šk. báň. v Ostravě, ř. horn.-geol., 13: 291-309.

 

 

Další literatura:

Pavela M. (2014): Bobrovníky - Kraví důl, paleontologicky nejbohatší povrchový výskyt namuru v Českém masívu (Mississippian, ČR). - PALEO 2014:16

 

  

Text © Martin Pavela 17.9.2013, seznam druhů doplněn 22.9.2013

 

 

Citace:

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Bobrovníky - Kraví důl. - PALEO 2013:14

[http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--bobrovniky---kravi-dul.html/]

 

  

Poděkování:

Majiteli pozemků (Lesy ČR), jejich pronajímateli (obec Bobrovníky) a majitelům rekreačních objektů za vztřícný přístup k terénním výzkumům, prováděným v jejich bezprostřední blízkosti.

  

  

Fotogalerie:

  

 

Stručné aktuality:

10.10.2014

Na lokalitě Bobrovníky - Kraví důl pokračují dosud nejrozsáhlejší výkopové práce ve fosiliferních polohách místa BOB-3. Lokalita je bezpochyby paleontologicky nejbohatším povrchovým výskytem namuru v Českém masívu. Materiál uložený v PPC čítá již mnoho tisíc fosílií. V nejbližších dnech bude dostupná část fosiliferních poloh dotěžena / odvezena a odkryv bude sanován.