Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Online sborník PALEO 2013:10

 

Paleontologické lokality:

Budišovice - Zátoky

Martin Pavela

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

Evidenční číslo lokality: 037-B budisovice-zatoky-08-2013-0016.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: BZ

 

GPS: 49°51'58.552"N, 18°3'5.567"E 

Zobrazení lokality v mapě

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastrální území: Budišovice (615552)

Jiné názvy lokality: Budišovice - Tříprutí

 

Stáří: Paleozoikum - Karbon - Visé - svrchní Visé - oddíl C

Geologická jednotka: Moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm - hradecko-kyjovické souvrství - kyjovické vrstvy

Popis lokality: Malý opuštěný lom v lese, ve kterém vystupuje převážně hrubý flyš kyjovických vrstev. Mocnost odkrytého komplexu je 4-5m..

Horniny: Zpevněné sedimenty -  hlavně droby, méně prachovce a břidlice.

Omezení vstupu: Bez omezení

Poznámky: Jedná se o novou paleontologickou lokalitu, popsanou poprvé zde.

  

lines3.jpg

 

Fosílie:  Byla nalezena pouze makroflóra, která neumožňuje příliš přesné stratigrafické zařazení lokality. Hojný výskyt druhu Lyginopteris fragilis dovoluje přiřazení do kyjovických vrstev, protože ve starších se tento druh nevyskytuje. Je typický pro nejvyšší visé a namur. Nálezy pochází z podřízených vložek prachovců a jílovitých břidlic.

 

Nalezené druhy:

PLANTAE:

Lyginopteris fragilis (SCHLOTHEIM)    *

Zeilleria moravica (ETTINGSHAUSEN)  *

Cardiopteridium waldenburgense ZIMMERMANN  *

Stigmaria sp.ind.  *

   

lines3.jpg

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy (do roku 1994) ... Staré nálezy potvrzené novými sběry ... Nové nálezy (od roku 1994)

 

Datum vložení do seznamu: * - 28.7.2013

 

lines3.jpg

 

Literatura: bez citací

  

lines3.jpg

  

Text © Martin Pavela 28.7.2013

Citace: Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Budišovice - Zátoky. PALEO 2013:10 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--budisovice---zatoky.html/]

 

 lines3.jpg 

 

Fotogalerie:

Budišovice - Zátoky - 06/2005

Budišovice - Zátoky - 08/2013