Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Devon

Online Sborník PALEO 2013:9

 

Paleontologické lokality:

Čelechovice na Hané - Růžičkův lom

Martin Pavela *

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

 

 

 

Evidenční číslo lokality: 001-A p1010011.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: ČE

 

GPS: 49°31'41.609"N, 17°5'6.908"E

Zobrazení lokality v mapě

 

Kraj: Olomoucký

Okres: Prostějov

Katastrální území: Čelechovice na Hané (619345)

Jiné názvy lokality:

 

 

 

Geologické zařazení: Český masiv, krystalinikum a prevariské paleozoikum, moravskoslezské paleozoikum, devon ve vývoji Moravského Krasu, macošské souvrství,  lažanecké a vilémovické vrstvy

Stáří: Paleozoikum, devon, givet

Popis lokality: Menší jámový lom, součást naučné stezky Velký Kosíř, nadmořská výška 280 m.n.m.. Lokalita je od pozdního jara do podzimu silně zarostlá.

Horniny: Černé lavicové vápence, deskovité slinité vápence a slínovce. Komplex vrstev je uložen téměř vodorovně. Spodní část tvoří šedo-černé masivní vápence se stromatoporami (Lažanecké vrstvy). Nad nimi je až 7 m mocný komplex nejdůležitějších fosiliferních poloh (tzv.červené čelechovické korálové vrstvy - lokální vývoj vilémovických vrstev). Jedná se o jemnozrnné, bituminózní deskovité vápence s hojnými vložkami červeno-fialových, ale také žlutých, hnědých nebo zelených vápnitých slínovců a slinitých vápenců. V některých partiích slínovce a slinité vápence zcela převažují.

Omezení vstupu a hledání fosílií: Národní Přírodní Památka. Sběr možný jen na zvláštní povolení!

Poznámky: Byl zde poprvé v ČR potvrzen výskyt devonu. Výzkumy prováděl i J.Barrande. Nejbohatší paleontologická lokalita devonu na Moravě a ve Slezsku . Jeden z nejmladších výskytů korálů podtřídy Heliolitoidea na světě. Několik endemitů, kteří nebyli nalezeni nikde jinde. Podobné, ale výrazně chudší lokality jsou u Přerova a Grygova.

  

   

Nejdůležitejší místa na lokalitě:

celechovice-ruzickuvlom-18-03-2014-0020.jpgČE-1: severní část východní stěny lomu. Suť ve spodní a střední části. Výskyt všech skupin popsaných z lokality.

 

 

 

 

 

 

 

celechovice-ruzickuvlom-11-03-2014-0003.jpgČE-10: severní část východní stěny. Výchozy fialových, zelených a šedých slínovců s lavicemi černých vápenců. Primární výskyt fosílií sbíraných v sutích ČE-1. V černých vápencích poměrně hojní drobnější plži a mlži, kteří jsou v jiných polohách spíše vzácní.

 

 

 

 

 

celechovice-ruzickuvlom-11-03-2014-0010.jpgČE-13: prostřední část severní (čelní) stěny lomu. Nejdůležitější jsou polohy zeleno-hnědých, deskovitých, krychlovitě rozpadavých, vápnitých slínovců. Fauna bez dochovalé vápnitosti, jako vnější otisk a vnitřní jádro. V některých polohách hojní brachiopodi a mlži.

 

 

 

 

 

 

 

Fosílie:

Fosílie jsou většinou zachovány dobře. Často jsou "zarostlé" do pevných slínovců a vápenců. Preparace je náročná a někdy je výhodnější nechat fosílie přirozeně vyvětrat působením klimatických jevů - mrazu, vody, slunce. Často se fosílie nacházejí vyvětrané, zcela isolované od okolního sedimentu. Úlomky korálů je vhodné řezat a leštit.

Nejhojnější jsou úlomky korálů (Tabulata, Rugosa, méně Heliolitoidea) a stromatopor, poměrně častí jsou také brachiopodi a fragmenty skeletů lilijic. Další skupiny jsou řídké až vzácné (Bivalvia, Gastropoda, Bryozoa, Trilobita atd.) Plavením byl získán poměrně bohatý materiál mikro-fosílií (Ostracoda, Porifera, Foraminifera atd.)

 

Nalezené taxony:

 

FORAMINIFERA:

 

PORIFERA:

 

STROMATOPOROIDEA:

 

RUGOSA:

 

TABULATA:

 

HELIOLITIDA:

 

BRYOZOA:

 

BRACHIOPODA:

 

GASTROPODA:

 

BIVALVIA:

 

CRINOIDEA:

 

ECHINOIDEA:

 

HOLOTHUROIDEA:

 

TRILOBITA:

 

OSTRACODA:

 

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy - do roku 1994 (Kumpera 1983)

Staré nálezy (Kumpera 1983) potvrzené novými sběry

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

 

Datum vložení do seznamu: *

  

   

Literatura:

Připravujeme 

 

   

Text © Martin Pavela 25.7.2013

Citace: Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Čelechovice na Hané - Růžičkův lom. - PALEO 2013:9 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--celechovice-na-hane---ruzickuv-lom.html/]

  

   

Fotogalerie:

 

   

Videogalerie: