Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Online sborník PALEO 2014:05

 

Paleontologické lokality:

Dubová - Vikštejn

Martin Pavela *

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

 

Evidenční číslo lokality: 035-A035-.-podhradi-vikstejn--035-a----vk-1--f2-.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: VK

 

GPS:  49°48'15.551"N, 17°46'21.633"E

Zobrazení lokality v mapě

 

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastrální území: Radkov u Vítkova (738018)

Jiné názvy lokality: Nieder-Wigstein (Patteisky 1929), Podhradí - Vikštejn (Pavela 2010)

 

 

Stáří: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé - oddíl B / goniatitová zóna gracilis. Zhruba 328 mil.let

Geologická jednotka: Český masiv, krystalinikum a prevariské paleozoikum, jesenický kulm, moravické souvrství, vikštejnské vrstvy, kajlovecký obzor (Pavela 2010).

Popis lokality: Rozsáhlý zářez silnice III/44337 pod zříceninou hradu Vikštejn, před první prudkou zatáčkou doprava ve směru Dubová - Podhradí.

Horniny: Zpevněné sedimenty -  Jílovité a prachovité břidlice s podřízenými vložkami prachovců a drob. Vrstvy jsou zvrásněny do téměř vertikální polohy.

 


Obr.1: Grafické znázornění vrstevního sledu a fosiliferních poloh v místě VK-1. © Martin Pavela

 

Omezení vstupu: Zářez poměrně frekventované silnice s úzkou krajnicí. Hrozí zranění od projíždějících aut, nebo poškození vozidel horninou, uvolněněnou při hledání fosílií.

Poznámky:  Výskyt fosiliferních břidlic v serpentinách u Podhradí zmínil již Patteisky (1929). Lokalita však byla poprvé řádně zkoumána až v posledních letech.

  

 

Nejdůležitější místa na lokalitě:

 

 

 

Fosílie:

Nejbohatší materiál byl získan v letech 2003 a 2004. Podstatnou část tvoří velké desky břidlic s větším množstvím fosílií. Vše je uloženo v PPC (Pavela-PaleoCollection). Zatím je zpracována jen část nově nalezeného materiálu, který čítá mnoho tisíc fosílií. Seznam druhů bude postupně doplňován.

Lokalita obsahuje druhově nejbohatší společenství goniatitů v celém karbonu ČR!

 

Vyjímečné nálezy:

 

 

Nalezené taxony:

GONIATITIDA:

Arnsbergites gracilis KORN

Arnsbergites sphaericostriatus BISAT

Girtyoceras patteiskyi PAVELA sp.nov.

Hibernicoceras carraunense MOORE & HODSON

Hibernicoceras waldeckense (HAUBOLD)

Nomismoceras kumperi PAVELA sp.nov.

Paradimorphoceras sp.inc.

Paraglyphioceras bisati (MOORE)

Paraglyphioceras elegans (BISAT)

Paraglyphioceras kajlovecense (PATTEISKY)

Paraglyphioceras rudis MOORE

Pronorites sp.inc.

Sulcogirtyoceras intracostatum (KNOPP)

(+ další zatím nezpracované nálezy)

 

BACTRITOIDEA:

Bactrites sagitta (DE KONINCK)

Bactrites steinhaueri (SOWERBY)

 

NAUTILOIDEA:

Dolorthoceras striolatum (MAYER)

Endobolus culmiensis (ANDREE)

Reticycloceras sulcatum (FLEMING)

Stroboceras quadratum (FLEMING)

Stroboceras sulcatum (SOWERBY)

(+ další zatím nezpracované nálezy)

 

BIVALVIA:

Anthraconeilo oblongum (HIND)

Chaenocardiola haliotoidea (ROEMER)

Janacekia leosi RŮŽIČKA & ŘEHOŘ

Nuculopsis gibbosa (FLEMING)

Palaeoneilo altari (PATTEISKY)

Phestia laevirostris (PORTLOCK)

Posidonia becheri becheri BRONN

Posidonia becheri tenuistriata PAVELA subsp.nov.

Posidonia elongata HIND

Posidonia corrugata PHILLIPS

Posidonia gibsoni SALTER

Posidonia chlupaci chlupaci PAVELA sp.nov.

Posidonia moravica moravica PAVELA, 2013

Posidonia trapezoedra RUPRECHT

Promytilus silesiacus PAVELA sp.nov.

Selenimyalina elongata (PHILLIPS)

Selenimyalina laevis (BROWN)

Selenimyalina longa PAVELA sp.nov.

Selenimyalina minor (BROWN)

Selenimyalina silesiaca PAVELA sp.nov.

Streblochondria fuhrmanni WEYER

Streblochondria grandaeva NICOLAUS

Streblochondria patteiskyi NICOLAUS

(+ další zatím nezpracované nálezy)

 

GASTROPODA:

Loxonema sp.inc.

Mourlonia striata (SOWERBY)

 

POLYPLACOPHORA:

(několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

BRACHIOPODA:

Nudirostra papyracea (ROEMER)

Orbiculoidea cincta (PORTLOCK)

 

ANNELIDA:

Cryptosiphon ostraviense ŘEHOŘ

 

HYOLITHA:

Hyolithes roemeri (KOENEN)

 

COLEOIDEA:

Culmoteuthis moravicus PAVELA, 2013

 

COLEOLIDAE:

Coleolus carbonarius DEMANET

Coleolus polonicus WEIGNER

Coleolus peki PAVELA sp.nov.TRILOBITA: 

(několik zatím nezpracovaných nálezů)
 

CRINOIDEA:

Cyclocaudiculus sp.inc. (prozatím nezpracované nálezy)

 

CHORDATA:

Cladodus sp.inc.

Listracanthus sp.inc.

 

PLANTAE:

Sphenopteridium kiowitzense (STUR)

Sublepidophloios intermedius PATTEISKY

Neurospermum sp.inc.

 

ICHNOFOSSILS:

(několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy - do roku 1994 (Patteisky 1929)

Staré nálezy (Patteisky 1929) potvrzené novými sběry

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

 

Datum vložení do seznamu: * - 29.5.2014

 

 

Literatura:

Patteisky K. (1929): Die Geologie und Fossilführung der Mährisch-schlesischen Dachschiefer und Grauwackenformation. Naturwissenschlaufingen Verein in Troppau, 354 s..

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

 

  

Text © Martin Pavela 29.5.2014

Citace: Pavela M. (2014): Paleontologické lokality: Dubová - Vikštejn. - PALEO 2014:5 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--dubova---vikstejn.html/]

 

 

Fotogalerie:

 

 

 

Videogalerie: