Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Czech Paleontological society  PALEO 2013:17

 

Paleontologické lokality:

Kyjovice - Bártův mlýn

Martin Pavela *

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

 

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Namurian, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Kyjovice - Bártův mlýn

 

Evidenční číslo lokality: 051-A  kyjovice-bartuvmlyn-11-2013-0024.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: KY

 

GPS: 49°49'34.601"N, 18°0'12.991"E 

Zobrazení lokality v mapě

Historický letecký snímek

 

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastální území: Pustá Polom (736830)

Parcelní číslo: 1181 - majitel Česká republika, hospodaří Lesy České republiky s.p. / pozemek určený k plnění funkcí lesa

Omezení vstupu: Na všech příjezdových komunikacích v okruhu minimálně 2 km platí zákaz vjezdu. Zvláštní povolení vydávají Lesy ČR s.p..

Jiné názvy lokality: Kiowitz - Bartowymühle (Patteisky 1929), U Patra, U Petra

Evidence ložisek ČGS: není evidováno

  

 

Stáří: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé - oddíl C / goniatitová zóna novalis a namur / spodní namur - oddíl Nm1a / goniatitová zóna pseudocoronula. Zhruba 327 mil.let.

Geologická jednotka: Český masiv / Moravosilezikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / kyjovické vrstvy / kyjovický obzor (Pavela 2010).

Popis lokality: Opuštěný břidlicový lom a pásmo odvalů vytěžené břidlice.

Horniny: Zpevněné sedimenty - hlavně břidlice (jílovité i prachovité), méně prachovce a droby. Nejbohatší fosiliferní polohy jsou tvořeny velmi jemnozrnnou a tence vrstevnatou jílovitou břidlicí. Často ji lze štípat na destičky tenčí než 2mm. Tyto sedimenty se ukládaly v rovné a velmi klidné části sedimentační pánve. Některé vrstevní plochy byly vzájemným třením o sebe vyhlazeny do tzv. tektonických zrcadel.  

 

kyjovice-ky-2.jpg

 

Obr.1: Grafické znázornění vrstevního sledu a fosiliferních poloh v místě KY-2 (zhruba uprostřed jižní stěny lomu). © Martin Pavela

 

Poznámky: Jedna z nejbohatších paleontologických lokalit v jesenickém kulmu. Na lokalitě jsou odkryty sedimenty z hraničního intervalu visé/namur.

 

 

Nejdůležitější místa na lokalitě:

kyjovice-bartuvmlyn-03-2007-0003.jpg KY-1: největší odval jižně od lomu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kyjovice-bartuvmlyn-11-2013-0034.jpg KY-2: vrstevní sled zhruba uprostřed jižní stěny lomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

kyjovice-bartuvmlyn-05-2006-0001.jpg KY-10: vrstevní sled zhruba uprostřed východní stěny lomu

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fosílie: 

Fosílie jsou většinou velmi dobře zachovány, viditelné jsou i ty nejjemnější detaily. Je to díky jemné zrnitosti sedimentů a žádnému nebo minimálnímu transportu mezi úhynem/oddělením a překrytím sedimentem/zahájením fosilizace.

Většina fosílií nalezených po roce 1994 je uložena v PPC (Pavela-PaleoCollection). Zatím je zpracována jen část nově nalezeného materiálu, který čítá mnoho tisíc fosílií! Práce na lokalitě stále probíhají a každým rokem je kolekce doplňována o mnoho set nových fosílií. Seznam druhů bude postupně doplňován.

 

Vyjímečné nálezy:

Typová lokalita mnoha taxonů: Sudeticeras stolbergi PATTEISKY, 1929 (Ammonoidea), Palaeoneilo altarii (PATTEISKY, 1929),  Phestia gigantea PAVELA, sp.nov., Posidonia moravica kumperii PAVELA, subsp.nov., Posidonia radiata nana PAVELA, subsp.nov., Streblochondria gigantea PAVELA 2015 (Bivalvia), Kulmiella sudetica (PATTEISKY, 1930), Cyrtoproetus kyjovicensis PAVELA 2015 (Trilobita), Archaeocalamites silesiacus PAVELA sp.nov., Opatovicia silesiaca PAVELA 2014 (Chromalveolata) a dalších.

Kulmiella sudetica (PATTEISKY, 1930) - kromě mnoha desítek fragmentů bylo nalezeno i větší množství téměř nebo zcela kompletních jedinců.

 

Nalezené taxony:

Do roku 2013 bylo z lokality popsáno 55 taxonů.

K 4.7.2014 je zde z lokality publikováno 148 taxonů (90 t.fauny, 57 t.flóry, 1 t.ichnofosílií).


 

SCYPHOZOA:

Conularia sp.inc.  (1)  (Z)

Sphenothallus membranaceus (MC COY)  (1)

Sphenothallus sp.ind. *

 

AMMONOIDEA:

Cousteauceras sp.inc.  (1)  (C)

Edmooroceras tornquisti (WOLTERSTORFF)  (1) 

Edmooroceras sp.inc.  (1)  (Z)

Emstites sp.inc.  (1)  (Z)

Paradimorphoceras sp.inc.  (1)  (Z)

Pronorites sp.inc.  (1)  (Z)

Sudeticeras hoeferii PATTEISKY  (1)

Sudeticeras newtonense MOORE  (1)

Sudeticeras spledens (BISAT)  (1)  (C)

Sudeticeras stolbergi PATTEISKY  (1)

(+ mnoho dalších zatím nezpracovaných nálezů)

 

NAUTILOIDEA:

Adnatoceras sp.inc.  (1)  (C)  (Z)

Brachycycloceras calamus (DE KONINCK)  (1)

Brachycycloceras scalare (GOLDFUSS)  (1)

Cyrtospyroceras rugosum (FLEMING)  (1)

Dolorthoceras striolatum (PHILLIPS)  (1)

Kionoceras sp.inc.  (1)  (Z)

Liroceras sp.inc.  (1)  (Z)

Mitorthoceras sp.inc.  (1)  (C)  (Z)

Parametacoceras falcatoides (SCHMIDT)  (1)  (C)

Rayonoceras sp.inc.  (1)  (Z)

Reticycloceras sulcatum (FLEMING)  (1)

Rineceras propinquum (DE KONINCK)  (1)

Stroboceras quadratum (FLEMING)  (1)

Stroboceras sp.inc.  (1)  (Z)

Thrincoceras sp.inc.  (1)  (C)  (Z)

Tripteroceroides sp.inc.  (1)  (C)  (Z)

Vestinautilus koninckii (D´ORBIGNY)  (1) 

Vestinautilus sp.ind.  (1) 

(+ mnoho dalších zatím nezpracovaných nálezů)

 

BIVALVIA:

Anthraconeilo oblongum (HIND)  (1)dsc_5950.jpg

Anthraconeilo sp.inc.  (1)  (Z)

Anthraconeilo undulatum (PHILLIPS)  (1)

Dunbarella radiata (PHILLIPS)  (1)

Edmondia nebrascensis (GEINITZ)  (1)

Chaenocardiola haliotoidea (ROEMER 1850)  (1)

Janacekia leosii RŮŽIČKA & ŘEHOŘ  (1)dsc_6146.jpg

Leptodesma sp.ind.  (1)

Nuculopsis gibbosa (FLEMING)  (1)

Palaeoneilo altarii (PATTEISKY)  (1) 

Palaeoneilo altum ŘEHOŘ  (1)

Palaeoneilo luciniforme (PHILLIPS)  (1)

Parallelodon sp.inc.  (1)

Parallelodon tenuistriatus (MEEK & WORT.)  (1)

Phestia gigantea PAVELA sp.nov.  (1)  (N)

Polidevcia attenuata (FLEMING)  (1)

Posidonia corrugata (ETHERIDGE)  (1)

Posidonia corrugata elongata YATES  (1)

Posidonia elongata HIND  (1) 

Posidonia gibsonii (SALTER)  (1)

Posidonia kochii (KOENEN)  (1) 

Posidonia laterugata (DE KONINCK)  (1)

Posidonia moravica kumperii PAVELA sp.et subsp.nov.  (1)  (N)

Posidonia moravica moravica PAVELA, 2013  (1)  (N)

Posidonia moravica quadrata PAVELA sp.et subsp.nov.  (1)  (N)

Posidonia radiata nana PAVELA subsp.nov.  (1)  (N)

Posidonia radiata radiata HIND  (1)

Posidonia trapezoedra (RUPRECHT)  (1)

Sanguinolites omalianus (DE KONINCK)  (1) 

Sanguinolites tricostatus PORTLOCK  (1)

Selenimyalina elongata (PHILLIPS)  (1) 

Selenimyalina laevis (BROWN)  (1) 

Selenimyalina minor (HIND)  (1) 

Septimyalina lamellosa (DE KONINCK)  (1)  (C)

Septimyalina sublamellosa (ETHERIDGE)  (1)

Streblochondria fuhrmanni WEYER  (1)  (C)

Streblochondria gigantea PAVELA 2015  (1)  (N)

Streblochondria grandaeva (GOLDFUSS)  (1) 

Streblopteria sp.inc.  (1)  (Z)

 

GASTROPODA:

Mourlonia striata (SOWERBY)  (1)

Ptychomphallus sp.inc.  (1)  (Z)

 

HYOLITHA:

Hyolithes knoppi PAVELA sp.nov.  (1)  (N)

Hyolithes roemerii KOENEN  (1)

Hyolithes sturii (KLEBELSBERG)  (1) 

 

ANNELIDA:

Cryptosiphon carbonarius ŘEHOŘ  (1)

Cryptosiphon ostraviensis ŘEHOŘ  (1)

Cryptosiphon sp.ind.  (1) 

Spirorbis pusillis MARTIN  (1)

 

POLYPLACOPHORA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

COLEOLIDAE:

Coleolus carbonarius (DEMANET)  (1) 

Coleolus polonicus WEIGNER  (1) 

 

BRACHIOPODA:

Lingula mytiloides SOWERBY  (1) 

Lingula silesiaca ŘEHOŘ  (1)

Nudirostra papyracea (ROEMER)  (1)

Oehlertella sp.inc.  (1)  (Z)

Orbiculoida cincta (PORTLOCK)  (1)

Orbiculoidea marianka ŘEHOŘ  (1)

 

TRILOBITA: dsc_0819.jpg

Cyrtoproetus kyjovicensis PAVELA 2015  (2)  (N)

Kulmiella sudetica (PATTEISKY)  (1)

Liobole sp.inc.  (1)  (Z)

 

PHYLLOCARIDA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

CRINOIDEA:

(zatím nezpracované nálezy)dsc_0887.jpg

 

BRYOZOA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

CHORDATA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

PLANTAE:

Anisopteris transitionis (STUR)  (1)

Aphlebia sp.inc.  (1)

Archaeocalamites radiatus (BRONGNIART)  (1)

Archaeocalamites silesiacus PAVELA sp.nov.  (1)  (N)

Archaeopteridium dawsoni STUR  (1)

Asterophyllites culmiensis PAVELA sp.nov.  (1)  (N)

Boroviczia sp.inc.  (1)

Calamariophyllum langii PAVELA sp.nov.  (1)  (N)

Calathiops sp.ind.  (1)

Calathiops zeilleri (VAFFIER)  (1)

Cardiopteridium waldenburgense ZIMMERMANN  (1)

Carpolithes sp.ind.  (1)

Diplotmema dissectum (BRONGNIART)  (1)

Diplotmema schonknechti STUR  (1)

Diplotmema stocesianum GOTHAN  (1)

Diplotmema subgeniculatum STUR  (1)

Eleutherophyllum drepanophyciforme REMY  (1)

Eleutherophyllum mirabile (STERNBERG)  (1)

Heterangium adiantoides (SCHLOTHEIM)  (1)

Hexagonocarpus sp.inc.  (1)

Holcospermum sp.inc.  (1)

Imparipteris antecedens (STUR)  (1)

Imparipteris (Reticulopteris) gothanii (PATTEISKY)  (1)

Lepidodendron obovatum STERNBERG  (1)

Lepidodendron veltheimi STERNBERG  (1)

Lepidodendron volkmannianum STERNBERG  (1)

Lepidostrobophyllum sp.ind.  (1)

Lyginodendron sp.ind.  (1)

Lyginopteris bermudensiformis (SCHLOTHEIM)  (1)

Lyginopteris dicksonioides (GOEPPERT)  (1)

Lyginopteris falkenhainii (STUR)  (1)

Lyginopteris fragilis (SCHLOTHEIM)  (1)

Mesocalamites sp.ind.  (1)

Pecopteris patteiskyi GOTHAN  (1)

Radiospermum sp.inc.  (1)

Rhabdocarpus sp.inc.  (1)

Rhodeopteridium lipoldi (STUR)  (1)

Rhodeopteridium moravicum (ETHERIDGE)  (1)

Rhodeopteridium stachei STUR  (1)

Senftenbergia aspera (BRONGNIART)  (1)

Sphenophyllostachys tenerrima ETHERIDGE  (1)

Sphenophyllum tenerrimum ETTINGSHAUSEN  (1)

Sphenopteridium bifidum (LINDLEY & HUTTON)  (1)

Sphenopteridium geikieium KIDSTON  (1)

Sphenopteridium kiowitzense (STUR)  (1)

Sphenopteridium oppaviense PATTEISKY  (1)

Sphenopteridium silesiacum PATTEISKY  (1)

Sphenopteridium sp.ind.  (1)

Sphenopteris foliolata STUR  (1)

Sphenopteris striatula (STUR)  (1)

Sphenopteris taitiana KIDSTON  (1)

Stigmaria stellata GOEPPERT  (1)

Sublepidophloios intermedius PATTEISKY  (1)

Trigonocarpus sp.inc.  (1)

Ulodendron majus (LINDLEY & HUTTON)  (1)

 

CHROMALVEOLATA:

Opatovicia silesiaca PAVELA 2014  (1)  (N)

Opatovicia sp.ind.  (1)

 

ICHNOFOSSILS:

Dictyodora liebeana (GEINITZ)  (1)

(+ mnoho dalších zatím nezpracovaných nálezů)

 

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy - do roku 1994 (Kumpera 1983, Patteisky 1929, Purkyňová 1988)

Staré nálezy (Kumpera 1983, Patteisky 1929, Purkyňová 1988) potvrzené novými sběry

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

 

Datum vložení do seznamu:

(1)  25.10.2013, (1)  20.1.2015

 

Doplňující informace:

(N)  Nově stanovený taxon

(C)  Taxon poprvé z ČR popsán zde

(Z)  Prozatím nezpracované nálezy - později bude určení upřesněno

  

 

Citovaná literatura:

Kumpera O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. Ústřední ústav geologický, Praha, 172 s..

Patteisky K. (1929): Die Geologie und Fossilführung der Mährisch-schlesischen Dachschiefer und Grauwackenformation. Naturwissenschlaufingen Verein in Troppau, 354 s..

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

Purkyňová E. (1988): Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 37: 173-182.

 

 

Další literatura:

  

 

Text © Martin Pavela 25.10.2013, aktualizováno 4.7.2014 zde

Citace: Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Kyjovice - Bártův mlýn. - PALEO 2013:17 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--kyjovice---bartuv-mlyn.html]

   

 

Fotogalerie:

  

   

Videa:

 

 

 

Stručné aktuality:

10.10.2014

Na lokalitě Kyjovice - Bártův mlýn byla dokončena těžba dostupné části fosiliferní polohy KY-10/1 a byla započata těžba polohy KY-10/2. Díky ideálnímu odkrytí a uklonění vrtev bude do skladu CZPS odvezeno minimálně 10m2 každé fosiliferní polohy. Obě polohy jsou paleontologicky nesmírně bohaté.