Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Czech Paleontological Society  PALEO 2013:16

 

Paleontologické lokality:

Lhota - Na Žlabech

Martin Pavela *

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

 

Key words: Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravo-Silesian Culm, Hradec-Kyjovice Formation, Lhota - Na Žlabech

  

 

Evidenční číslo lokality: 086-A lhota-nazlabech-01-05-2013-0006.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: LO

 

GPS:  49°53'33.771"N, 18°3'5.558"E 

Zobrazení lokality v mapě 

Historický letecký snímek

 

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastrální území: Lhota u Opavy (680991), Hrabyně (646601)

Parcelní číslo: 232/1 - majitel Česká republika, hospodaří Řediteství silnic a dálnic ČR / pozemek určený k plnění funkcí lesa

Omezení vstupu: Odkryvy, ve kterých byly sbírány fosílie, jsou dnes nepřístupné. Všechny zářezy / svahy byly před položením vozovky sanovány - zakryty gabiony (hrubou kamennou drtí v kovových klecích), nebo zality betonem.

Jiné názvy lokality: nejsou

Evidentce ložisek ČGS: není evidováno

 

 

Stáří: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / svrchní visé / goniatitové zóny poststriatum až novalis. Zhruba 327 mil.let

Geologické zařazení: Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / kyjovické vrstvy / budišovický až kyjovický obzor (Pavela 2010).

Popis lokality: Systém výkopů a zářezů vzniklých při výstavbě nové části rychlostní komunikace I/11 v úseku jižně od Lhoty u Opavy.

Horniny: Zpevněné sedimenty -  Droby, prachovce, prachovité břidlice a jílovité břidlice. 

Poznámky:  Jedná se o novou paleontologickou lokalitu popsanou poprvé zde. Jedna z nejbohatších paleontologických lokalit v jesenickém kulmu. Nalezeno bylo mnoho tisíc fosílií z několika goniatitových zón (poststriatum až novalis)! Nejširší souvislé rozpětí goniatitových zón na jediné lokalitě v jesenickém kulmu a zřejmě i ve visé v celé střední Evropě.

Lokalita byla součástí projektu paleontologického výzkumu výstavby nové části komunikace I/11 s názvem Lhota - Hrabyně - Velká Polom, který probíhal od června 2010 do října 2013. Během projektu byly dále definovány a řádně prozkoumány tyto nové paleontologické lokality: Hrabyně - Podhůří, Hrabyně - Nad Valchou, Hrabyně - U Sádku, Hrabyně - Kopanina, Hrabyně - Hrabyňka, Velká Polom - Křídlový důl a Velká Polom - Dolní Kobylí. Více o výstavbě komunikace I/11 v letáku ŘSD zde

  

  

Nejdůležitější místa na lokalitě:

lhota-nazlabech-23-05-2013-0002.jpg  LO-7 / 34: Nejbohatší místa západní části lokality Lhota - Na Žlabech. Převažují tence vrstevnaté jílovïté břidlice s velmi hojným druhem Sudeticeras hoeferi.

Místo LO-7 je součástí jižního zářezu silnice, aktuálně za sedmým betonovým nosníkem gabionů (počítáno od západu).  

Místo LO-34 je součástí severním zářezu silnice, aktuálně za prvním betonovým nosníkem gabionů (počítáno od západu).

 

 

 

lhota-nazlabech-30-11-2012-0002.jpg  LO-16 / 38 / 39: Nejbohatší místa východní části lokality Lhota - Na Žlabech. Složitý komplex sedimentů je tvořen jílovitými i prachovitými břidlicemi, prachovci, drobami a vyskytuje se i několik cm mocná poloha karbonátu. Fosílie byly nalezeny ve velkém množství fosiliferních poloh. Některé obsahují "spirální" goniatity rodu Lusitanoceras, v jiných převažuje druh Sudeticeras spledens a v nejvýchodnějších polohách pak druh Sudeticeras ostraviense.

Místo LO-16 je součástí jižního zářezu silnice, aktuálně za 26. betonovým nosníkem gabionů (počítáno od západu).

Místa LO-38 a 39 jsou součástí severního zářezu silnice, aktuálně za 21. a 22. betonovým nosníkem gabionů (počítáno od západu). 

   

 

Fosílie:

Materiál byl získan v letech 2010 až 2013. Vše je uloženo v PPC (Pavela-PaleoCollection). Zatím je zpracována jen část nově nalezeného materiálu, který čítá mnoho tisíc fosílií. Seznam druhů bude postupně doplňován.

 

Vyjímečné nálezy:

Nejkompletnější mořský obratlovec z mladšího paleozoika ČR (Českého masívu):

 

 

Nalezené taxony:

Jedná se o novou paleontologickou lokalitu. První taxony jsou z lokality uvedeny až zde.

K .. je zde z lokality publikováno .. taxonů (.. t.fauny, .. t.flóry, .. t.ichnofosílií).

 

GONIATITIDA:

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)

 

NAUTILOIDEA:

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)

 

BIVALVIA:

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)

 

GASTROPODA:

(několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

POLYPLACOPHORA:

(několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

HYOLITHA:

(několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

COLEOLIDAE:

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)TRILOBITA: 

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)

 

BRACHIOPODA:

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)

 

CHORDATA:

(několik zatím nezpracovaných nálezů)

 

ICHNOFOSSILS:

(mnoho zatím nezpracovaných nálezů)

  
 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy - do roku 1994 (Kumpera 1983)

Staré nálezy (Kumpera 1983) potvrzené novými sběry

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

  

Datum vložení do seznamu:

(1)  ..

 

Doplňující informace:

(N)  Nově stanovený taxon

(C)  Taxon poprvé z ČR popsán zde

(Z)  Prozatím nezpracované nálezy - později bude určení upřesněno

 

 

Literatura:

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). PALEO 2010:1 [http://www.paleontology.cz/file/1/2010.02.pdf]

 

  

Text © Martin Pavela 6.10.2013, aktualizováno 3.6.2014 a 7.7.2014 (více zde)

Citace: Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Lhota - Na Žlabech. - PALEO 2013:16  [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--lhota---na-zlabech.html/]

 

  

Poděkování:

Zástupcům společnosti Eurovia CS a.s. Ostrava, která prováděla základní terenní práce při výstavbě nové části silnice I/11, za vstřícný přístup k paleontologickým výzkumům.

 

 

Aktuálně z lokality:

 

 

   

Fotogalerie:

Fotografie byly pořizovány při většině z mnoha desítek exkurzí na lokalitu. Jsou v nich zachovány podrobné náhledy na lokalitu, která je dnes již nepřístupná.

 

Lhota - Na Žlabech 05.12.2013

Lhota - Na Žlabech 16.11.2013

Lhota - Na Žlabech 19.10.2013

Lhota - Na Žlabech 02.09.2013

Lhota - Na Žlabech 17.08.2013

Lhota - Na Žlabech 15.08.2013

Lhota - Na Žlabech 10.08.2013

Lhota - Na Žlabech 09.08.2013

Lhota - Na Žlabech 22.07.2013

Lhota - Na Žlabech 17.07.2013

Lhota - Na Žlabech 11.07.2013

Lhota - Na Žlabech 09.07.2013

Lhota - Na Žlabech 06.07.2013

Lhota - Na Žlabech 09.06.2013

Lhota - Na Žlabech 08.06.2013

Lhota - Na Žlabech 29.05.2013

Lhota - Na Žlabech 28.05.2013

Lhota - Na Žlabech 23.05.2013

Lhota - Na Žlabech 22.05.2013

Lhota - Na Žlabech 01.05.2013

Lhota - Na Žlabech 30.11.2012

Lhota - Na Žlabech 29.11.2012

Lhota - Na Žlabech 27.11.2012

Lhota - Na Žlabech 15.11.2012

Lhota - Na Žlabech 13.11.2012

Lhota - Na Žlabech 25.10.2012

Lhota - Na Žlabech 23.10.2012

Lhota - Na Žlabech 22.10.2012

Lhota - Na Žlabech 18.10.2012

Lhota - Na Žlabech 22.09.2012

Lhota - Na Žlabech 24.09.2012

Lhota - Na Žlabech 16.06.2012

Lhota - Na Žlabech 14.08.2011

Lhota - Na Žlabech 16.07.2011

Lhota - Na Žlabech 13.07.2011

Lhota - Na Žlabech 06.07.2011

Lhota - Na Žlabech 14.08.2010

Lhota - Na Žlabech 09.08.2010

Lhota - Na Žlabech 05.08.2010

Lhota - Na Žlabech 02.08.2010

Lhota - Na Žlabech 16.07.2010

Lhota - Na Žlabech 14.07.2010

Lhota - Na Žlabech 09.07.2010

 

   

Videa:

U některých videí je možné si nastavit rozlišení až po HD (1080 p) - symbol ozubeného kolečka.