Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Online sborník PALEO 2013:18

 

Paleontologické lokality:

Mokré Lazce - Lipovice

Martin Pavela

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

Evidenční číslo lokality: 048-A  mokrelazce-lipovice-09-07-2013-0003.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa: ML

 

GPS: 49°53'47.614"N, 18°1'32.376"E

Zobrazení lokality v mapě

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastální území: Mokré Lazce (698237)

Parcelní číslo: 1364/77

Jiné názvy lokality: Mokré Lazce (Řehoř & Vašíček 1967), Lipovica

 

Stáří: Paleozoikum - Karbon - Visé - oddíl C - nižší část

Geologická jednotka: Český masiv, krystalinikum a prevariské paleozoikum, moravskoslezské paleozoikum, jesenický kulm, hradecko-kyjovické souvrství, hradecké vrstvy, lazecký obzor

Popis lokality: Opuštěný a velmi zarostlý menší drobový lom.

Horniny: Pestrý komplex jílovců, jílovitých břidlic, prachovitých břidlic, prachovců a drob je odkryt na východní stěně. Velká variabilita ve vrstevnatosti, zrnitosti, tvrdosti i zbarvení sedimentů.

Pro lokalitu typická je přítomnot cihlově až krvavě červených jílů. Primárně v puklinách i mezi některými vrstevními plochami sedimentů. Větráním zbarvují i další polohy.

Největší, jižní stěna je tvořená především masivními drobami bez fosílií.

    

mokre-lazce-lipovice.jpg

 Obr.1: Grafické znázornění vrstevního sledu a fosiliferních poloh v místě ML-1 a ML-2 (východní stěna lomu). © Martin Pavela

 

Omezení vstupu: Jediná přístupová cesta, bez problémů průchozí ještě v 90.letech, je dnes zasucená a velmi zarostlá. Lokalita se nachází na pozemku obce Mokré Lazce, plnícím funkci lesa.

Poznámky: Lokalitu poprvé popsali Řehoř & Vašíček (1967). Detailní průzkumy byly prováděny od devadesítých let 20. století. Jedna z nejbohatších paleontologických lokalit v jesenickém kulmu.

 

lines3.jpg

 

Fosílie:  Mokré Lazce - Lipovice je nejbohatším nalezištěm semen pteridosperm, ve spodním karbonu ČR. V prachovcích několika fosiliferních poloh, bylo nalezeno více než 100 kusů mnoha rodů.

Více než 95% fauny tvoří bentos, především mlži. Na většině jiných lokalit v jesenickém kulmu převažuje nekton - goniatiti, loděnky. Z nektonu je hojnější jen rod Paradimorphoceras, další jsou poměrně vzácní.

Některé fosiliferní polohy tvořené jílovitou břidlicí a jílovcem (zejména fp 2), obsahují druhově velmi bohatou asociaci mlžů, zřejmě nejbohatší v mladším paleozoiku ČR. Některé polohy masivních prachovců (zejména fp 7), obsahují hojné zbytky fosilní flóry.  V obou typech hornin byly nalezeno mnoho nových druhů fauny i flóry.

Fosílie nalezené od roku 1994 (absolutní většina) jsou uloženy v PPC (Pavela-PaleoCollection). Zatím je zpracována jen část nově nalezeného materiálu, který čítá mnoho tisíc fosílií! Seznam druhů bude postupně doplňován. 

 

Vyjímečné nálezy:  Planomartus patteiskyi PAVELA, 2013 - Na lokalitě Mokré Lazce - Lipovice byl nalezen holotyp tohoto trigonotarbidního pavoukovce, Jedná se o nejstarší fosílií terestrického živočicha, nalezenou na území dnešní ČR.

Walchia antecedens STUR - Nejstarší druh pinofytních rostlin nalezený na území ČR a jeden z nejstarších vůbec.

 

Nalezené druhy:

SCYPHOZOA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

AMMONOIDEA:

Paradimorphoceras lunula (KNOPP)  *

Paradimorphoceras sp.inc.  (zatím nezpracované nálezy)  *

Paradimorphoceras varians (MOORE)  *

Sudeticeras sp.inc.  (zatím nezpracované nálezy)  *

Sudeticeras wilczeki-hoeferi PATTEISKY  *

 

NAUTILOIDEA:

Dolorthoceras striolatum MAYER  *

 

BACTRITOIDEA:

Bactrites steinhaueri (SOWERBY)  (z ČR nově popsaný druh)  *

 

BIVALVIA:

Anthraconeilo oblongum (HIND)  * 048-a-0733--4540.jpg

Anthraconeilo ovoideum PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  *

Janacekia leosii RŮŽIČKA & ŘEHOŘ  *

Janacekia sp.inc.  (zatím nezpracované nálezy)   *

Posidonia becheri BRONN

Posidonia corrugata (ETHERIDGE)  *

Posidonia dvoraki dvoraki PAVELA sp.et subsp.nov.  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia elongata (HIND)  * 

Posidonia gibsoni (SALTER)  *

Posidonia chlupaci chlupaci PAVELA sp.et subsp.nov.  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia kochi kochi KOENEN  *

Posidonia kochi quadrata PAVELA subsp.nov.  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia moravica quadrata PAVELA sp.et subsp.nov.  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia moravica moravica PAVELA, 2013  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia moravica pararadiata PAVELA, 2013  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia moravica tenuistriata PAVELA sp.et subsp.nov.  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia moravica triangulare PAVELA sp.et subsp.nov.  (nově popsaný druh a poddruh)  *

Posidonia obricularis SADYKOV  *

Posidonia radiata radiata (HIND)  *

Posidonia trapezoedra RUPRECHT  *

Selenimyalina elongata (PHILLIPS)  *

Selenimyalina laevis (BROWN)  *

Selenimyalina longa PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  * 

Selenimyalina minor (BROWN)  *

Selenimyalina silesiaca PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  *

Septimyalina sublamellosa (ETHERIDGE)  *

 

GASTROPODA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

HYOLITHA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

ANNELIDA:

Spirorbis sp.inc.  (zatím nezpracované nálezy)  *

 

POLYPLACOPHORA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

COLEOLIDAE:

Coleolus carbonarius DEMANET  *

Coleolus sp.inc.  *

Coleolus polonicus WEIGNER  *

 

BRACHIOPODA:

Lingula mytiloides SOWERBY  *

Nudirostra papyracea (ROEMER)  *

Orbiculoidea cincta (PORTLOCK)  *

Orbiculoidea newberyi marshalensis GIRTY  *

Pleuropugnoides pleurodon (PHILLIPS)  *

Rugosochonetes sp.inc.  (zatím nezpracované nálezy)  *

 

TRILOBITA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

PHYLLOCARIDA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

ARACHNIDA:

Stenotrogulus patteiskyi PAVELA, 2013  (nově popsaný druh)  * 1-048-a-0418--3308--f1-2.jpg

 

INSECTA:

Silesiopterum kukalovae PAVELA, 2013

 

CRINOIDEA:

(zatím nezpracované nálezy)

 

CHORDATA:

Listracanthus sp.inc.  (zatím nezpracované nálezy)  *

(+ další zatím nezpracované nálezy)

 

PLANTAE:048-a-0029--464.jpg

Adiantites tenuifolius (GOEPPERT)  *

Alloiopteris goepperti (ETTINGSHAUSEN)  *

Alloiopteris sp.ind.  *

Anisopteris transitionis (STUR)  *

Aphlebia havlenai PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  *

Aphlebia ostraviensis GOTHAN  *

Aphlebia sphenophylloidea PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  *

Aphlebia shustai PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  *

Aphlebia spiralis PAVELA sp.nov.  (nově popsaný druh)  *

Aphlebiocarpus shustai PAVELA, 2013  (nově popsaný druh)  *

Archaeocalamites radiatus (BRONGNIART)  *

Archaeopteridium dawsoni STUR  *

Archaeopteridium parvum PATTEISKY  *

Archaeopteridium tschermakii STUR  *

Aulacopteris sp.ind.  *

Calathiops beinertiana GOEPPERT  *

Calathiops sp.inc.  *

Calathiops zeilleri (VAFFIER)  *

Cardiopteridium spetsbergense NATHOST  *

Cordaites sp.inc.  *

Diplotmema patensissimum (ETTINGSHAUSEN)  *

Eleutherophyllum drepanophyciforme REMY  *

Eleutherophyllum sp.inc.  *

Fryopsis frondosa (GOEPPERT)  *

Hexagonocarpus sp.inc.  *

Holcospermum sp.inc.  *

Imparipteris (Reticulopteris) gothani (PATTEISKY)  *

Lagenospermum sp.inc.  *

Lepidodendron lossenii WEISS  *

Lepidodendron obovatum STERNBERG  *

Lepidodendron sp.inc.  *

Lepidodendron veltheimi STERNBERG  *

Lepidodendron volkmannianum STERNBERG  *

Lyginopteris bermudensiformis (SCHLOTHEIM)  *

Mesocalamites roemeri (STUR)  *

Neurospermum sp.inc.  *

Rhabdocarpus sp.inc.  *

Rhodeopteridium hochstetteri (STUR)  *

Samaropsis sp.inc.  *

Spathulopteris ettingshauseni (STUR)  *

Spathulopteris haueri (STUR)  *

Sphenophyllostachys tenerrima ETTINGSHAUSEN  *

Sphenophyllum charaeforme JONGMANS f.silesiaca  *

Sphenophyllum tenerrimum ETTINGSHAUSEN  *

Sphenopteridium desfoursii PATTEIS

Sphenopteridium dissectum (GOEPPERT)  *

Sphenopteridium geikieium KIDSTON  *

Sphenopteridium macconochiei KIDSTON  *

Sphenopteridium sp.ind.  *

Sphenopteridium silesiacum PATTEISKY  *

Sphenopteridium speciosum KIDSTON  *

Sphenopteridium transversale OBERSTE & BRINK  *

Sphenopteris striatula STUR  *

Stigmaria ficoides STERNBERG  *

Stigmaria sp.ind.  *

Sublepidophloios intermedius PATTEISKY  *

Tetragonocarpus sp.inc.  *

Trigonocarpus sp.inc.  *

Walchia antecedens STUR  *

Zeilleria moravica (ETTINGSHAUSEN)  *

 

ICHNOFOSSILS:

(zatím nezpracované nálezy)

 

lines3.jpg

 

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Staré nálezy - do roku 1994 (Kumpera & Vašíček 1968, Kumpera 1983, Purkyňová 1970, 1981, Řehoř & Vašíček1967)

Staré nálezy (Kumpera & Vašíček 1968, Kumpera 1983, Purkyňová 1970, 1981, Řehoř & Vašíček 1967) potvrzené novými sběry

Nové nálezy (od roku 1994) - z lokality poprvé popsány zde

 

Datum vložení do seznamu: * 24.11.2013

 

lines3.jpg

 

Literatura:

Kumpera O., Vašíček Z.(1968): Zpráva o goniatitové fauně na nových lokalitách na listu Hlučín. Zprávy o geol.výzkumech v r.1966, 121-122.

Kumpera O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. Ústřední ústav geologický, Praha, 172 s..

Purkyňová E. (1970): Nové nálezy fosilní flóry v kulmu na Hlučínsku. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 19: 27-34.

Purkyňová E. (1981): Makroflóra hradeckého souvrství kulmu Nízkého Jeseníku (dinant, svrchní visé). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 30: 326-274.

Řehoř F., Vašíček Z. (1967): Makrofauna kulmských lokalit Hlučínska. Sbor. věd. prací Vys. šk. báň. v Ostravě, ř. horn.-geol., 13: 291-309.

 

lines3.jpg

 

Text © Martin Pavela 4.11.2013

Citace: Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Mokré Lazce - Lipovice. - PALEO 2013:18 [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--mokre-lazce---lipovice.html]

  

lines3.jpg

 

Fotogalerie:

Mokré Lazce - Lipovice 7/2013

Mokré Lazce - Lipovice 10/2013