Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz >> Paleontologické lokality >> Morava a Slezsko >> Karbon

Online sborník PALEO 2013:12

 

Paleontologické lokality:

Suché Lazce - Přerovec

Martin Pavela

 

 * Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR  

Evidenční číslo lokality: 050-A suchelazce-prerovec-08-2013-0007.jpg

Zkratky pro jednotlivá místa:

 

GPS: 49°53'14.821"N, 17°59'38.341"E 

Zobrazení lokality v mapě 

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Katastrální území: Suché Lazce (759180), Mokré Lazce (698237)

Jiné názvy lokality: Nejsou známy

 

Stáří: Paleozoikum - Karbon - Visé - svrchní Visé - oddíl B

Geologická jednotka: Moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm - hradecko-kyjovické souvrství - hradecké vrstvy

Popis lokality: Malý opuštěný lom v lese, ve kterém vystupuje převážně hrubý flyš hradeckých vrstev. Mocnost odkrytého komplexu je 6-7m..

Horniny: Zpevněné sedimenty -  hlavně droby, méně prachovce a břidlice.

 

vrstevni-sled-prerovec-3.jpg

 Obr.1: Grafické znázornění vrstevního sledu a fosiliferních poloh PŘ-1. © Martin Pavela

 

Omezení vstupu: Bez omezení

Poznámky: Jedná se o novou paleontologickou lokalitu, popsanou poprvé zde.

  

lines3.jpg

 

Fosílie:  Byla nalezena hlavně makroflóra, která neumožňuje příliš přesné stratigrafické zařazení lokality. Nálezy pochází z podřízených vložek prachovitých a jílovitých břidlic. Jsou uloženy v PPC (Pavela-PaleoCollection).

 

Nalezené druhy:

PLANTAE:

Sphenopteris striatula STUR  *

Sphenopteridium speciosum KIDSTON  *

Sphenopteridium geikieium KIDSTON  *

Pecopteris patteiskyi GOTHAN  *

Archaeocalamites radiatus (BRONGNIART)  *

 

lines3.jpg

 

Vysvětlivky:

Staré nálezy (do roku 1994) ... Staré nálezy potvrzené novými sběry ... Nové nálezy (od roku 1994)

  

Datum vložení do seznamu: * - 9.8.2013

 

lines3.jpg

 

Literatura: bez citací

  

lines3.jpg

  

Text © Martin Pavela 9.8.2013

Citace: Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Suché Lazce - Přerovec. - PALEO 2013:12  [http://www.paleontology.cz/clanky/paleontologicke-lokality--suche-lazce---prerovec.html/]

 

 lines3.jpg 

 

Fotogalerie:

Suché Lazce - Přerovec - 04/2005

Suché Lazce - Přerovec - 08/2013