Jdi na obsah Jdi na menu

 

Paleontological localities

Paleontologické lokality

Carboniferous of the Upper Silesian Basin

Karbon hornoslezské pánve

Czech Paleontological Society PALEO 2016:05

 


Paleontological localities:

Rydultowy - KWK Anna

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR

Key words: Carboniferous, Mississippian, Serpukhovian, Czech republic, Moravosilesicum, Ostrava Formation

 

 

dsc_2263.jpg

 

 

Localities name

Název lokality

Rydultowy - KWK Anna

Localities another name

Jiné názvy lokality

Halda Szarlota

Identifying number of locality

Evidenční číslo lokality

202A

Abbreviations for individual places

Zkratky pro jednotlivá místa

RN

Bearing registre from CGS

Evidence ložisek ČGS

není v registru

 

Region / District

Kraj / Okres

Slazskie wojewodztwo

Cadastral area

Katastrální území

Rydultowy

Parcel

Parcelní číslo

-

GPS

GPS souřadnice

 

Stratigraphy                                                                                                                                           Stratigrafie

Paleozoicum

Carboniferous

Mississippian

Serpukhovian

Paleozoikum

Karbon

Mississip

Serpuchov

 

Regional stratigraphy                                                                                                              Regionální zařazení

Bohemian Massif

Moravosilesicum

Carboniferous of the Upper Silesian Basin

Ostrava Formation

Český masív

Moravosilezikum

Karbon hornoslezské pánve

Ostravské souvrství

 

Description of the locality

Popis lokality

Rozsáhlé odvaly po těžbě černého uhlí - historická halda Szarlota a okolní, novější odvaly.

 

Restriction on entry

Omezení vstupu

Vstup jen na povolení provozovatele důlního díla.

 

Lithology

Litologie

Jílovce, prachovce, droby, porcelanity (červené, kontaktně vypálené jílovce a prachovce)

 

Notes

Poznámky

-

 

The most important places on the locality                                                                 Nejdůležitá místa na lokalitě

RN-1

dsc_2255.jpg

-

 

 

Basic information about fossils

Základní informace o fosíliích

 

 

Taxa in numbers

Taxony v číslech

---

 

Exceptional findings in PPC from locality                                                                       Vyjímečné nálezy v PPC

 

 

Taxa                                                                                                                                                                  Taxony

Lycopodiophyta

ok.jpg

dsc_2278.jpg

Lycopodiophyta

ok.jpg

dsc_2285.jpg

Lycopodiophyta

ok.jpg

dsc_2295.jpg

Lycopodiophyta

ok.jpg

dsc_2292.jpg

Lycopodiophyta

ok.jpg

dsc_2272.jpg

 

Icons

Vysvětlivky ikon

   book.jpg staré nálezy, publikované do roku 2012

   ok.jpg staré nálezy potvrzené novými sběry

   new.jpg nové nálezy - první publikování taxonu z lokality

   first.jpg prozatím nezpracované nálezy - taxonomie bude zpřesněna

 

 

Photogallery                                                                                                                                           Fotogalerie

7.2.2016:

dsc_2263.jpg

dsc_2254.jpg

 

Videogallery                                                                                                                                          Videogalerie

 

 

 

Literature

Literatura

-

-

-

 

Quote this article

Citace tohoto příspěvku

Pavela M. (2016): Paleontological localities: Rydultowy - KWK Anna.

 

Date of publishing

Datum publikování

8.2.2016

Changes in the content

Změny obsahu

---

 

Acknowledgment

Poděkování

-