Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Vyjímečné nálezy  >  Moravosilezikum - Kulm

Czech Paleontological Society - PALEO 2015:50


Vyjímečné nálezy:

Cladodus sp. inc. - signatura PPC 3217

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Chondrichthyes, Ctenacanthiformes, Cladodus, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Budišovice - Wondruškův lom

 

 

12.jpg

 

 

Zařazení taxonu sign. PPC 3217 v systému (www.fossilworks.org aktuálně k datu publikování):

Class: Chondrichthyes HUXLEY 1880

Subclass: Elasmobranchii BONAPARTE 1838

Infraclass: Euselachii HAY 1902

Order: Ctenacanthiformes CAPPETTA 1988

Family: Ctenacanthidae DEAN 1909

Genus: Cladodus AGASSIZ 1843

Species: Cladodus sp. inc.

 

 

Bližší informace k vyjímečnému nálezu sign. PPC 3217:

Výjímečnost nálezu:

  • společně s nálezem se signaturou PPC 489 se jedná o první zuby příčnoústých (Elasmobranchii BONAPARTE 1838) z mořských sedimentů karbonského stáří na území ČR (Pavela 2014).

Popis: Téměř kompletní, drobný, izolovaný zub.

Rozměry: Délka 5,45 mm.

Lokalita: Budišovice - Wondruškův lom, místo / poloha: BU-6/3

Hornina: Jílovitá břidlice.

Stáří: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / brigant / globální goniatitová zóna cu III ɣ 1  / regionální goniatitová subzóna Sudeticeras hoeferi (Pavela 2015 - v přípravě). Zhruba 328 mil.let.

Geologická jednotka: Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / kyjovické vrstvy / budišovický obzor (Pavela 2010).

Deponováno: PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. 3217 (pozitiv a negativ)

  

 

Literatura:

http://www.fossilworks.org/

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). - PALEO 2010:01

Pavela M. (2014): Fosílní zbytky obratlovců z jesenického kulmu (Mississippian, ČR). - PALEO 2014:15

Pavela M. (2015): Goniatitové zóny a subzóny jesenického kulmu (Mississippian, ČR) - v přípravě

 

 

Text a foto © Martin Pavela 7.6.2015

  

 

Citace:

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Cladodus sp. inc. - signatura PPC 3217. - PALEO 2015:50

[http://www.paleontology.cz/clanky/vyjimecne-nalezy--3217.html]