Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Vyjímečné nálezy  >  Moravosilezikum - Další

Czech Paleontological Society - PALEO 2015:26


Vyjímečné nálezy:

Illaenula illaenoides (CHLUPÁČ 1977) - signatura PPC B105

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Trilobita, Illaenula illaenoides, Devonian, Emsian, Czech republic, Moravosilesicum, Stínava-Chabičov Formation, Chabičov - Záhumenky

 

 

dsc_7044.jpg

 

 

Výjímečnost nálezu:

  • pravděpodobně největší nalezený jedinec druhu - nález pochází z typové lokality

 

 

Order: Phacopida SALTER 1864

Suborder: Phacopina STRUVE 1959

Superfamily: Phacopoidea HAWLE & CORDA 1847

Family: Phacopidae HAWLE & CORDA 1847

Genus: Illaenula CHLUPÁČ 1977

 

Species: Illaenula illaenoides (CHLUPÁČ 1977)

 

Popis: Neúplný disartikulovaný pozdně holaspidní exoskeleton - pygidium s neúplným trupem, kranidium a rostrum (na fotografii vlevo dole)

Rozměry: Délka kompletního jedince >67 mm

Lokalita: Chabičov - Záhumenky, místo / poloha: CB-1/1.

Hornina: jílovitá břidlice / jílovec.

Stáří: Paleozoikum / devon / ems / dalej - zhruba 395 mil.let.

Geologická jednotka: Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / moravosilezikum / šternbersko-hornobenešovský pruh / stínavsko-chabičovské souvrství / chabičovské vrstvy.

Deponováno: PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. B105

  

 

Literatura:

Chlupáč I. (1965): Paleontologický výzkum středodevonské lokality CHabičov v Nízkém Jeseníku. - Čas. Mineral. Geol., 10: 429-436. Praha

Chlupáč I. (2000): Devonští trilobiti Moravy a Slezska, jejich výskyt a význam. - Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 3: 5-26. Prostějov.

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Illaenula illaenoides (CHLUPÁČ 1977) - signatura PPC B103. - PALEO 2015:24

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Illaenula illaenoides (CHLUPÁČ 1977) - signatura PPC B104. - PALEO 2015:25

 

 

Text a foto © Martin Pavela 7.4.2015

  

 

Citace:

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Illaenula illaenoides (CHLUPÁČ 1977) - signatura PPC B105. - PALEO 2015:26

[http://www.paleontology.cz/clanky/vyjimecne-nalezy--B105.html]