Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Vyjímečné nálezy  >  Moravosilezikum - Další

Czech Paleontological Society - PALEO 2015:27


Vyjímečné nálezy:

Struevaspis micromma (ROEMER 1852) - signatura PPC B106

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Trilobita, Struveaspis micromma, Devonian, Emsian, Czech republic, Moravosilesicum, Stínava-Chabičov Formation, Chabičov - Záhumenky

 

 

dsc_7048.jpg

 

 

Výjímečnost nálezu:

  • pravděpodobně největší nalezený jedinec druhu z území ČR

 

 

Order: Phacopida SALTER 1864

Suborder: Phacopina STRUVE 1959

Superfamily: Phacopoidea HAWLE & CORDA 1847

Family: Phacopidae HAWLE & CORDA 1847

Genus: Struveaspis ALBERTI 1966

 

Species: Struveaspis micromma (ROEMER 1852)

 

Popis: Kompletní, částečně diartikulovaný pozdně holaspidní exoskeleton.

Rozměry: Délka kompletního skeletu 67 mm.

Lokalita: Chabičov - Záhumenky, místo / poloha: CB-1/1.

Hornina: jílovitá břidlice / jílovec.

Stáří: Paleozoikum / devon / ems / dalej - zhruba 395 mil.let.

Geologická jednotka: Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / moravosilezikum / šternbersko-hornobenešovský pruh / stínavsko-chabičovské souvrství / chabičovské vrstvy.

Deponováno: PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. B106

  

 

Literatura:

Chlupáč I. (1965): Paleontologický výzkum středodevonské lokality Chabičov v Nízkém Jeseníku. - Čas. Mineral. Geol., 10: 429-436. Praha

Chlupáč I. (2000): Devonští trilobiti Moravy a Slezska, jejich výskyt a význam. - Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 3: 5-26. Prostějov.

 

 

Text a foto © Martin Pavela 7.4.2015

  

 

Citace:

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Struveaspis micromma (ROEMER 1852)- signatura PPC B106. - PALEO 2015:27

[http://www.paleontology.cz/clanky/vyjimecne-nalezy--B106.html]