Jdi na obsah Jdi na menu

Paleontology.cz  >  Vyjímečné nálezy  >  Moravosilezikum - Kulm

Czech Paleontological Society - PALEO 2015:40


Vyjímečné nálezy:

Streblochondria fuhrmanni WEYER 1975  - signatura PPC B117

 Martin Pavela *

 

 

* Czech Paleontological Society, Na pastvisku 10, Opava, 74705, ČR 

Key words: Bivalvia, Streblochondria fuhrmanni, Carboniferous, Mississippian, Viséan, Czech republic, Moravosilesicum, Hradec-Kyjovice Formation, Bohučovice - Lučník sever

 

 

dsc_7631.jpg

 

 

Zařazení taxonu vyjímečného nálezu v systému (www.fossilworks.org aktuálně k datu publikování):

Class: Bivalvia LINNAEUS 1758

Clade: Eubivalvia CARTER 2011

Subclass: Autobranchia GROBLEN 1894

Infraclass: Pteriomorphia BEURLEN 1944

Clade: Ostreomorphi FERRUSAC 1822

Clade: Ostreioni FERRUSAC 1822

Clade: Ostreata FERRUSAC 1822

Superorder: Ostreiformii FERUSSAC 1822

Order: Pectinida GRAY 1854

Suborder: Anomiidina GRAY 1854

Unranked clade: Aviculopectinoidei STAROBOGATOV 1992

Superfamily: Chaenocardioidea MILLER 1889

Family: Streblochondriidae NEWELL 1938

Subfamily: Streblochondriinae NEWELL 1938

Genus: Streblochondria NEWELL 1938

Species: Streblochondria fuhrmanni WEYER 1975

 

 

Bližší informace k vyjímečnému nálezu sign. PPC B117:

Výjímečnost nálezu:

  • nejstarší publikovaný nález druhu
  • nález pochází z nové, dosud nepopsané paleontologické lokality

 

Popis: Rozevřená disartikulovaná schránka.

Rozměry: Délka levé misky 19,56 mm

Lokalita: Bohučovice - Lučník sever, místo / poloha: BČ-1/0

Hornina: Jílovitá břidlice.

Stáří: Paleozoikum / karbon / mississip / visé / brigant / goniatitová zóna spirale. Zhruba 328 mil.let.

Geologická jednotka: Český masiv / krystalinikum a prevariské paleozoikum / jesenický kulm / hradecko-kyjovické souvrství / hradecké vrstvy / jakubčovický obzor (Pavela 2010).

Deponováno: PPC (Pavela-PaleoCollection), sign. B117

Poznámky: Z lokality Bohučovice - Lučník sever již byly popsány jiné zajímavé druhy mlžů (Pavela 2014, 2015). Druh je poměrně častý v nejvyšší části brigantu (WEYER 2015), u nás ve svrchní části kyjovických vrstev - např. lokalita Kyjovice - Bártův mlýn (Pavela 2013).

  

 

Literatura:

http://www.fossilworks.org/

Pavela M. (2010): Biostratigrafické členění Moravskoslezského kulmu s přehledem fosiliferních obzorů (visé - spodní namur, ČR). - PALEO 2010:01

Pavela M. (2013): Paleontologické lokality: Kyjovice - Bártův mlýn. - PALEO 2013:17

Pavela M. (2014): Vyjímečné nálezy: Euchondria tenuidentata (CRAMER, 1910) - signatura PPC B79. - PALEO 2014:21

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Sanguinolites langi PAVELA 2015 - PPC B115. - PALEO 2015:36

Weyer, D. (1975): Biostratigraphie des Magdeburg-Flechtinger Kulms. Z. geol Wiss - Berlin 3 (1975) 5, s. 547 - 589.

 

 

Text a foto © Martin Pavela 7.5.2015

  

 

Citace:

Pavela M. (2015): Vyjímečné nálezy: Streblochondria fuhrmanni WEYER 1975 - PPC B117. - PALEO 2015:40

[http://www.paleontology.cz/clanky/vyjimecne-nalezy--B117.html]